"Lönar sig att tjata om minoriteters rättigheter"

Astrid Thors anser att minoritetsskyddet inte fungerar som det ska i Europa. Bild: SPT/Mikael Sjövall

Minoritetspolitiken i Europa är i motvind just nu. Det anser den tidigare politikern Astrid Thors (SFP) och experten Matti Jutila på Förbundet för mänskliga rättigheter.

Stödet för högernationalistiska partier har gjort livet surt för många minoriteter i Europa samtidigt som allt fler stater struntar i internationella överenskommelser. Det framgår av en pamflett som tankesmedjan Magma publicerade på måndagen.

– Många stater har blivit trötta på att rapportera till Europarådet om hur de tryggar minoriteters rättigheter i praktiken. Rapporter försenas eller uteblir, säger pamflettens skribent, vicehäradshövding Astrid Thors som har ett förflutet som minoritetskommissionär vid OSSE.

Enligt Jutila och Thors saknas i många fall sanktioner och folkrättsliga påföljder ifall enskilda länder kränker minoriteters rättigheter.

– Det är ju nationalstaterna som har skapat spelreglerna och kommit överens om alla avtal inom FN och OSSE. Därför handlar många av konventionernas rättsprinciper om fromma förhoppningar i stället för juridiskt förpliktande paragrafer, säger Jutila.

Inte lätt att leva som man lär

Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den så kallade språkstadgan liksom Köpenhamnskriterierna inom EU ger minoriteterna ett starkare rättsskydd, men även i det senare fallet saknas sanktioner när enskilda EU-länder bryter mot bestämmelserna. Thors återger en anekdot från 1970-talets Italien.

– Den italienske statsministern Aldo Moro ansåg att tröskeln för att bli fullvärdig medlem i den katolska kyrkan är hög, men när du väl är medlem så är det fritt fram att synda hur mycket du vill. Det är lite samma sak med EU:s minoritetsskydd. Det är hårda krav på minoritetsskyddet då man ansöker om medlemskap i EU, men sedan är det inte så noga då man väl är medlem i Europeiska unionen, säger Thors.

Hon får medhåll av Matti Jutila som ger ett konkret exempel från Frankrike.

– EU har stått helt handfallen då Frankrike har utvisat tusentals romer på 2010-talet, trots att förfarandet strider mot den Europeiska unionens värderingar och rättsprinciper, säger Jutila.

Tjat lönar sig

Finland har inte heller alltid varit bäst i klassen i skyddet av sina minoriteter. Europarådet i Strasbourg har gett Finland återkommande reprimander som bland annat gäller kränkningen av landets svenska, romska och samiska minoriteters rättigheter.

– Då Finland 2014 rapporterade om tillämpningen av Europarådets språkstadga så var den finländska rapporteringen mer än sex år försenad, säger Magmas koordinator Lia Markelin.

Trots att Europarådets reprimander avlöser varandra och sanktionerna lyser med sin frånvaro, tror Matti Jutila på principen om droppen som urholkar stenen.

– Europarådet har i tre olika omgångar påpekat för Finland att det inte är juridiskt försvarbart att särskilja mellan den gamla ryska minoriteten och den nya ryska minoriteten då man talar om minoritetsskydd i Finland. Nu har Finland frångått den här distinktionen i sina rapporter till Europarådet. Det lönar sig att tjata, säger han.

Thors vill för egen del reformera det nuvarande rapporteringssystemet inom Europarådet.

– Vi måste frångå de tunga massiva rapporterna och ge de ideella organisationerna en möjlighet att påtala brister i minoritetsskyddet. Som det nu är så har de ideella organisationerna inte något inflytande, säger Thors.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE:s deklaration, 1990

Förena Nationernas deklaration om rättigheter för personer som tillhör nationella, religiösa eller språkliga minoriteter, 1992

Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, 1998

Europarådets språkstadga, 1998

EU:s Köpenhamnskriterier, 1993

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning