Lön för mödan eller endast ära?

Martina Andersin, styrelseordförande för Barnavårdsföreningen. Bild: Pekka Hannila

Ska styrelsemedlemmar i stiftelser jobba gratis eller är det rätt att de får betalt för mödan? Åsikterna om arvo­den till förtroendevalda i allmännyttiga organisationer går isär.

Inom Barnavårdsföreningen betalar vi inga arvoden till våra styrelsemedlemmar eller till föreningens ordförande. Styrelsearbetet kan klassas som frivilligarbete för barnens och barnfamiljernas bästa....