Lokaltidning i Helsingfors undrar över språkkrav för kolonistuga

Det finns 155 kolonilotter i Brunakärr. Tua Kyrklund är ordförande för Koloniträdgårdsföreningen. Bild: Niklas Tallqvist/HBL-arkiv

Kolonistugor är hett eftertraktade just nu. Men får man kräva att en köpare talar svenska?

Språket i en annons för en kolonistuga i Brunakärr har väckt intresse hos den finskspråkiga lokaltidningen Helsingin Uutiset. I annonsen, som nu är borttagen, står det att Brunakärrs Koloniträdgårdsfö...