Lokalt samarbete kan rädda miljön – Omställningsrörelsen vill utveckla samhället utan att ta bort något från någon annan

Kunde tas tillvara. Pia Smeds önskar att energin i Kalgrundsfaret i Älvbyarna i Korsholm kunde tas tillvara. Ulrica Taylor har märkt att det i kommunen finns intresse för kurser i anslutning till omställningsrörelsen. Bild: Sarah Mangs

Genom att samarbeta mer lokalt kan man skapa hållbara miljölösningar på lång sikt. Omställningsrörelsen, som i dag främst är aktiv i Österbotten, strävar efter att leva enklare och hitta lokala lösningar för globala problem.

Varje år förutspår klimatforskarna allt allvarligare effekter av klimatförändringen och även om många länder försöker minska sina utsläpp så räcker det inte till. Samtidigt hotar också överfiske, nersmutsade vattendrag och slavarbete miljön. Det är stora globala problem som vanliga människor kan känna sig maktlösa inför.

– Trumps utspel med Parisavtalet i juni visar att det inte kommer att vara de högsta politikerna som löser de globala problemen, det måste hända något på en mer lokal nivå. Det är rent vatten som möjliggör liv på jorden, inte en ekonomisk tillväxt som inte tar hänsyn till miljön, säger Maria Ehrström-Fuentes.

Omställningsrörelse, eller transitionsrörelse, är ett globalt nätverk vars målsättning är att skapa en mer hållbar framtid

Målet är att skapa hållbara lösningar genom att samarbeta lokalt.

Rörelsen jobbar för att stärka lokalsamhällen. Det här görs bland annat genom att förändra energiförbrukning och matproduktion för att klara omställningen från ett fossilberoende samhälle till ett oljefritt sådant.

Rörelsen startade för tio år sedan i England.

Hon är forskare i samhällsansvar och en av dem som sprider kunskap om omställningsrörelsen i Österbotten. Omställningsrörelsen går ut på att försöka leva ett enklare liv där man konsumerar med eftertanke och försöker minska användningen av fossila bränslen.

– Idén är att man knyter samman invånare och lokala aktörer. På senare tid har man främst tänkt globalt, men nu är det dags att också bygga relationer på nära håll, säger hon.

Engagerade bybor

I Älvbyarna i Korsholm händer det saker. Vi åker ut till älven som rinner genom Voitby. Energin i det forsande vattnet skulle Pia Smeds, som bor i närheten, gärna ta tillvara.

– Det finns turbiner som tar tillvara energin i vattnet utan att störa det som lever i vattnet eller omgivningen. Ett vanligt kraftverk skulle förstöra forsen.

Inom omställningsrörelsen strävar man efter att utveckla samhället utan att ta bort något från någon annan. Men vattenturbinen är fortfarande en dröm och hur det praktiskt skulle gå att ordna med elbolag är ännu oklart. Under tiden hittar man andra saker att göra i byarna i Österbotten. Genom en enkät kartlades bybornas intresse för olika verksamhetsområden och gemensamma lösningar i hemtrakten.

– Vi vill fånga upp eldsjälar inom olika teman, säger Smeds.

Vattenkraft. Pia Smeds drömmer om en turbin som ger elektricitet men som inte skadar det som lever i forsen. Bild: Sarah Mangs

"Självförsörjning inte så svårt"

Ulrica Taylor, rektor för Korsholms vuxeninstitut, hjälper till att förverkliga en del av bybornas önskemål genom att ordna kurser i ämnen som de vill lära sig mer om.

– Var och en har möjlighet att påverka den pågående klimatförändringen. Med omställningsrörelsen försöker man göra något konkret. Jag har en roll som möjliggörare och kan stödja det intresse som finns i byarna, säger Taylor.

Till exempel ordnas en föreläsning om kollektivt odlande, en kurs om att ta till vara råvaror i naturen och en kurs i att bygga egna solfångare. En solfångare tar till vara solenergin och värmer hushållets vatten, till skillnad från solpaneler som alstrar elektricitet.

– Självförsörjande behöver inte vara så invecklat. I Danmark finns en självförsörjande kommun, Samsö, där det var invånarna själva som ville göra något. Det är det jag känner håller på att hända här i Korsholm, säger Taylor.

Vattenkraft. Pia Smeds drömmer om en turbin som ger elektricitet men som inte skadar det som lever i forsen. Bild: Sarah Mangs

Vill minska oljeanvändningen. Ulrica Taylor, Pia Smeds och Maria Ehrnström-Fuentes vill knyta samman lokalbefolkningen för att minska användningen av olja lokalt. Bild: Sarah Mangs

Inre omställning

Omställningsrörelsen handlar också om inre omställning.

– Allt man gör är egentligen baserat på värderingar. Varje gång jag konsumerar något överväger jag om jag verkligen behöver det, säger Smeds.

– Det är bra att diskutera de val man gör och varför man gör dem. Det händer ofta att man gör saker lättvindigt eller av gammal vana. Det handlar om att reflektera över hur man lever, säger Taylor.

I Finland är omställningsrörelsen mest utbredd i Österbotten. Facebookgrupper finns i Vasa, Korsholm och Jakobstad.

– Men det finns små korn av det i Lovisa, Pargas och Åbo, säger Taylor.

Också i Närpes har människor frågat Smeds om hur de kan komma igång.

– Jag föreslog att de hittar andra som de kan byta tankar med och sedan börjar söka finansiering för att få i gång kurser.

För att komma i gång behövs några likasinnade inom en radie på tio till tjugo kilometer, säger Ehrnström-Fuentes.

– Sedan startar man upp en Facebookgrupp och bjuder in likasinnade. Allt som sker nu sker med hjälp av sociala medier, det är det första steget.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning