Lokalpolitiker: Polisstyrelsen utreder flytten av barnens alpackaevenemang

Bild: Lehtikuva / Emmi Korhonen

Polisstyrelsen kommer att utreda beslutet att flytta barnevenemanget från Tölö torg på självständighetsdagen, säger Feministiska partiets ordförande Katju Aro.

Helsingforspolitikern Katju Aro gjorde på tisdagen en utredningsbegäran till Polisstyrelsen om lagligheten i polisens beslut att flytta barnevenemanget till förmån för det extremnationalistiska 612-fackeltåget. Uppmaningen att flytta blev möjlig efter att Partitorget som lyder under Stadsmiljösektorn och hyr ut stadens torg för evenemang också sagt att evenemanget måste flytta.

– Borgmästare Jan Vapaavuori uppmanade oss att lita på polisens beslut i frågan. Min tolkning är att polisen linje inte är i enlighet med lagens anda. Därför bad jag polisen utreda saken. Jag uppskattar att jag fick ett snabbt svar och att man vill utreda frågan, säger Aro i ett pressmeddelande.

Enligt Aro svarade Polisstyrelsen inom två dagar: "Polisstyrelsen har på basis av ert meddelande beslutat utreda frågan som ett laglighetsärende. Processen framskrider så att Polisstyrelsen ber de ansvariga tjänstemännen vid Helsingforspolisen om ett utredande av frågan samt att polisinrättningen ger sitt eget utlåtande. Utgående från de här dokumenten ger Polisstyrelsen sitt eget bedömande i frågan."

Aro hoppas laglighetsgranskningen fokuserar på tolkningen av lagen om sammankomster och lyfter fram eventuella brister i den.

Feministiska partiets ordförande Katju Aro. Bild: Cata Portin

– Att ta stadsutrymme i anspråk och den skrämseleffekt som det involverar är central del av extremhögerns strategi. Öppna liberala demokratier är sårbara inför detta om lagstiftningen inte är uppdaterad. De mänskliga rättigheterna är odelbara och beroende av varandra: yttrandefriheten är en rättighet, men lika viktig är rätten att på sin hemgata inte bli mål för hat riktad mot en människogrupp, säger Aro i pressmeddelandet.

Många deltagare

Fotbollsklubben HJK erbjöd senare barnevenemanget sin Telia 5G-arenan. Flera tusen deltagare kom sen på plats för att träffa alpackorna. Enligt arrangörerna själva rörde det sig om cirka 5 000 deltagare.

612-fackeltåget samlade enligt polisen 2 800 deltagare.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning