Lokala politiker hos De gröna kluvna i valet av tillfällig ordförande

Ville Niinistös erfarenhet kan väga tungt i valet av en tillfällig ordförande. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Bland lokalpolitiker hos De gröna i huvudstadsregionen går åsikterna isär om vem som ska efterträda Touko Aalto. Ny ordförande som ska lotsa partiet i riksdagsvalskampanjen väljs om knappt två veckor av partifullmäktige.

I onsdags meddelade Touko Aalto att han avstår från posten som ordförande för De gröna. En ny ordförande väljs inom kort och spekulationerna går heta om vem som ska leda De gröna till nästa sommar då en ordinarie ordförande väljs för en treårsperiod. En rundringning bland De gröna i huvudstadsregionen ger ingen klar favorit.

– Jag har ingen favorit. Vi behöver en ordförande som klarar av att lotsa partiet genom riksdagsval och regeringsförhandlingar. Det är ingen lätt sits. Jag tycker att vi att ska välja en person som är en framgångsrik galjonsfigur för oss. För den här korta perioden fram till nästa sommar spelar könet eller varifrån ordföranden kommer ingen roll, säger Otso Kivekäs från Helsingfors.

Tuomas Rantanen från samma stad ser att det finns två favoriter – Ville Niinistö och Maria Ohisalo. För honom duger bägge.

– Maria har ett lyft och har fått bra synlighet. Hon är mycket kompetent, men hennes nackdel är att hon inte hör till riksdagsgruppen och inte kanske har tillträde till inre politiska kretsar. Ville är en erfaren person man kan kasta in i hetluften direkt, men ett frågetecken är givetvis om valet av honom är en tillbakagång till det gamla.

Rantanen påpekar att oberoende vem som väljs så bör personen fundera hur bilden av partiordförande skiljer sig privat och offentligt.

– Det är ingen avundsvärd uppgift att vara partiordförande i en allt mer personcentrerad politik. Den nya ordföranden bör kanske fundera på hur hög mur kring det privata som byggs upp, säger Rantanen.

Maria Ohisalo är ett hett namn till att bli ordförande eftersom hon vikarierat med glans Touko Aalto under hans sjukledighet. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Bra tidpunkt

Mari Anthoni från Esbo har en favorit, som hon inte vill avslöja. Hon tror inte att tidpunkten för bytet av partiordförande spelar en roll med tanke på vårens riksdagsval.

– Tidpunkten är bra för oss. En ny ordförande får mycket publicitet och det kan bära långt i riksdagsvalet. En ny ordförande innebär också att vi kommer bättre fram med våra agendor. Jag anser att det här snuttjobbet är så pass krävande att valet inte ska ske utifrån kön eller varifrån personen kommer. Den bästa personen ska väljas, säger Anthoni.

Mikki Kauste, också han från Esbo, anser att Maria Ohisalo gjort ett bra jobb hittills.

– Jag anser att Maria är ett starkt kort, men oberoende vem som väljs så ska vi gå till val med substans i första hand och lämna skandaler åt sidan. Vår politik ändras inte alls. Jag är också benägen att ta fram ett erfaret kort som till exempel Pekka Haavisto, men jag vet inte om han är intresserad. Oras Tynkkynen är också ett intressant namn i och med att han profilerat sig i frågor kring klimatpolitik, som är aktuella och nära oss. Med tanke på att valet närmar sig så ska man inte underskatta erfarenheten, säger Kauste.

Emma Kari är ett potentiellt namn som ordförande. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Siru Kauppinen från Vanda har en diplomatisk inställning till frågan om en ny ordförande.

– Jag känner personligen ganska bra de som kunde vara potentiella kandidater så därför vill jag inte lyfta fram en favorit. Men oberoende vem som väljs så måste vi synligare få fram vårt budskap, säger Kauppinen.

Simo Raittila från Helsingfors är medlem i De grönas partifullmäktige, men han vill inte uttala sig om sin favorit.

– Vi är i ett så tidigt skede och vi vet inte heller vem som är intresserad av posten. Det finns många tänkbara namn som skulle vara bra för oss. Jag ser inte tidpunkten för valet av en tillfällig ordförande som problematisk. Det är bara att köra hårt, säger Raittila.

Joonas Lyytinen från Helsingfors är också medlem i partifullmäktige och inte heller han vill spekulera i ett namn.

– Tidpunkten för byte av partiordförande är inte den mest optimala, men det är inget man göra något åt. Nu skulle det gälla för oss att lämna koncentrationen på partiledarens personlighet och i stället se till att vi får fram de för oss viktiga frågorna som miljö, utbildning och klimatpolitik, säger Lyytinen.

Outi Alanko-Kahiluoto har lovat fundera på om hon är tillgänglig för posten som partiordförande. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

1987 Kalle Könkkölä

1987-1991 Heidi Hautala

1991-1993 Pekka Sauri

1993-1995 Pekka Haavisto

1995-1997 Tuija Brax

1997-2001 Satu Hassi

2001-2005 Osmo Soininvaara

2005-2009 Tarja Cronberg

2009-2011 Anni Sinnemäki

2011-2017 Ville Niinistö

2017-2018 Touko Aalto

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning