Lojo sjukhus visar vägen för svensk service

Bild: Wilfred Hildonen

Service på svenska kan fungera om det finns vilja. Det har Lojo sjukhus bevisat.

Lojo har valt att frivilligt vara en tvåspråkig stad trots att de svenskspråkigas andel i Lojo är bara 3,5 procent. Lojo sjukhus betjänar dock hela Västnyland och har många svenskspråkiga patienter. Den positiva inställningen till svenskan framkommer i den respons som sjukhuset fått.

Heidi Wennerstrand-Hand, utvecklingsplanerare med ansvar för språkärenden vid Lojo sjukhus säger att av de patienter och anhöriga som i sjukhusets enkät har uppgett svenska som modersmål upplever 88 procent att de är nöjda med den svenska service de fått. Varje vecka inkommer cirka 250 meddelanden och var och en enhet går igenom sin respons med sin egen personal. Utöver detta tar man varje vecka upp utvecklingsförslag vid ledningsgruppens möte.

Enligt HUS språkprogram ska det finnas personal i varje enhet som behärskar svenska. Lojo sjukhus är ett positivt exempel och personalen tackas av patienterna för deras vänliga och trevliga bemötande och för att man fått service på svenska. För att den svenska servicen ska fungera i praktiken behöver personalen vara aktiv och visa vilja att betjäna på svenska. Det handlar inte om att få varje ord rätt utan att visa en positiv inställning och göra sitt bästa. Lojo sjukhus har för tillfället sju språkambassadörer. Språkambassadörernas uppgift är att inspirera och uppmuntra sina arbetskamrater till att använda det andra inhemska språket, med kolleger och patienter.

När Lojo sjukhus utvecklar sin verksamhet står patienten i fokus. Lojo BB får toppbetyg av kunderna inom HUS och man kommer gärna även längre ifrån för att föda. Lojo BB är nämligen numera det enda sjukhuset i Nyland där blivande föräldrar får besöka BB-avdelningen i förväg och introduktion ges både på svenska och på finska. För blivande mammor är det enormt viktigt att sjukhuset kan erbjuda en så positiv förlossningsupplevelse som möjligt.

För att personalen ska känna sig bekväm med att tala svenska krävs det att alla känner att man ror i samma båt. Lojo sjukhus lyckas med att inkludera alla i ett tidigt skede. Den svenska servicen tas upp redan i arbetsintervjuerna. På så sätt förbinder sig personalen till de mål man satt upp med tanke på servicen. En positiv inställning och samarbete mellan personal och patienter är det enda som krävs.

Heidi Himmanen partifullmäktigemedlem, SFP, och ordförande för SFP i Lojonejden

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Black Friday 2020 – erbjudanden hos Preeco.fi

Mer läsning