Lojo rekryterar kaplan för svenskspråkig verksamhet – hur kan kravet vara endast nöjaktiga kunskaper i svenska?

Församlingen ordnar bland annat ett svenskspråkigt konfirmationsläger varje sommar. Bild: HBL-arkiv

Domkapitlet vid Esbo stift har ledigförklarat tjänsten som kaplan vid Lojo församling. Det märkvärdiga är att språkkravet för den nya kaplanen är nöjaktiga kunskaper i svenska trots att uppdraget uttryckligen går ut på att betjäna den svenskspråkiga delen av församlingen.

I slutet av maj publicerade domkapitlet vid Esbo stift en arbetsannons på sajten Oikotie. Ur annonsen framgår att domkapitlet rekryterar en kaplan till Lojo församling och att kaplanen ansvarar för ar...