Lohela krävde engelska vid svensk talmansvisit

Talman Maria Lohela har infört nya rutiner: engelska i stället för svenska då talmanskollegan från Sverige kom på besök. Bild: Vesa Moilanen

Riksdagens talman Maria Lohela (Sannf) har brutit mot tidigare praxis: I torsdags när talmannen för Sveriges riksdag, Urban Ahlin, var på officiellt besök i riksdagen i Helsingfors, gick mötet på engelska, inte på svenska som tidigare.

Dagen innan mötet som var ett utrikespolitiskt rundabordssamtal arrangerat av Finlands riksdag Utrikesministeriet och kulturcentret Hanaholmen, fick deltagarna mötesprogrammet och deltagarlistan där det framgick att tillställningen hålls på engelska.

Både riksdagsledamöter och direktören för Hanaholmen Gunvor Kronman, upplever att det är frågan om en linjeändring från riksdagens sida. Tidigare har mötesspråket varit svenska då Sveriges talman har gästat Finlands riksdag.

Stefan Wallin (SFP) hör till de riksdagsledamöter som inte accepterar förändringen:

– Finlands riksdag är en tvåspråkig institution i ett tvåspråkigt land. Det ena av de här språken är inte engelska. Det känns oartigt och onaturligt att använda engelska med gäster från Sverige, säger Wallin.

Innan träffen kontaktade Wallin riksdagens internationella byrå för att reda ut varför tillställningen inte skulle hållas på svenska. Då det stod klart för honom att talman Maria Lohela (Sannf) låg bakom beslutet.

– Det här är beskrivande för den tid vi lever i just nu. Men jag tycker inte att det är acceptabelt. Att man vid träffar med svenska riksdagskolleger inte får tala sitt modersmål, utan blir ombedd att använda engelska är ungefär som att ett gift par mitt i allt skulle börja nia varandra, säger Wallin som trotsade påbudet och höll sitt anförande på svenska.

Hur förhöll sig de svenska gästerna till att det hade bestämts att tillställningen skulle gå på engelska?

– Jag talade med några ledamöter innan och beklagade situationen. De sade att de inser hur de ligger till och såg lite förlägna ut, men de följde förstås direktiven och talade engelska, säger Wallin.

Också Vänsterförbundets ordförande Paavo Arhinmäki valde att tala svenska vid mötet där 28 av 45 personer ska ha talat svenska på modersmålsnivå.

Feldt-Ranta: Det här är ingen bagatell

Även riksdagsledamoten Maarit Feldt-Ranta (SDP) är upprörd:

– Jag reagerade genast då jag såg programmet och kontaktade biträdande generalsekreteraren i riksdagen och krävde en förklaring. Jag känner Sveriges talman Urban Ahlin sedan länge tillbaka och har alltid talat svenska med honom.

Feldt-Ranta anser att det nu efter att det officiella besöket är avklarat måste föras en diskussion om saken i riksdagen.

– Det här är inte en fråga som kan avfärdas med en axelryckning. Vi lever i ett land med två nationalspråk. Sverige är vår viktigaste samarbetspartner och granne som vi har gemensamma historiska och kulturella band med. Då får vi inte signalera att man inte kan tala svenska i Finland. Det här är ingen bagatell eller teknisk lösning, säger Feldt-Ranta.

Tuomioja förvånad

Av samma åsikt är SDP-riksdagsledamoten Erkki Tuomioja.

– Jag blev mycket förvånad och tog upp saken i utrikesutskottet. Det är helt klart att riksdagen som tvåspråkig institution borde använda svenska i bilaterala kontakter med Sverige, säger Tuomioja.

Till saken hör att medarrangören, kulturcentret Hanaholmen önskade att tillställningen skulle hållas på svenska och erbjöd sig att stå för tolkningskostnaderna, men riksdagen avböjde.

– Det handlar helt klart om en linjeändring från riksdagens sida, säger Hanaholmens direktör Gunvor Kronman.

HBL försökte nå talman Maria Lohela för en kommentar men hon svarade inte.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning