Logomobron i Åbo öppnar – tre år efter utsatt tid

Den 3 november öppnas trapporna och hissarna till Logomobron för allmänheten, meddelar Åbo stad. Bild: Mikael Piippo/SPT

Åbo stad missar målet att öppna Logomobron under oktober månad med några dagar.

Den nya gångbron över bangården i Åbo öppnas den 3 november, meddelar Åbo stad. Bron går mellan Bangårdsgatan och evenemangscentret Logomo, och kallas Logomobron.

Förra veckan sade Kimmo Suonpää, direktör för stadsbyggande vid Åbo stad, att staden strävar efter att kunna öppna bron under oktober månad men att det finns en risk att myndigheternas inspektioner av bron rubbar tidsplanen.

Ursprungligen skulle Logomobron bli klar år 2018. I mars 2017 uppskattade direktionen för Åbo fastighetsaffärsverk att bron kostar 6,9 miljoner euro men efter det har projektets kostnader skenat i väg.

Den senaste kostnadsuppskattningen för Logomobron är 21,6 miljoner euro. Kimmo Suonpää sade förra veckan att kostnaderna inte kommer att stiga över det.

September 2015: Direktionen för Åbo fastighetsaffärsverk fattar beslut om att reservera 5,0 miljoner euro (utan mervärdesskatt) för en ny gångbro över bangårdsområdet i Åbo. Vidare beslutar man att utlysa en planeringstävling för den så kallade Logomobron.

Juni 2016: Bidraget Jousi (ungefär: Bågen) av VR Track, C&J Arkkitehdit och Lighting Design Collective vinner planeringstävlingen. Direktionen för Åbo fastighetsaffärsverk fastställer resultatet.

September 2016: Åbo stad anlitar bolaget VR Track för planeringen av Logomobron. Ett pristak på 745 000 euro fastställs för planeringsarbetet. Senare säljs VR Track till norska NRC Group. NRC Group säljer sedan sin planeringsverksamhet till det svenska bolaget Sweco.

Mars 2017: Direktionen för Åbo fastighetsaffärsverk fattar beslut om att konkurrensutsätta byggandet av Logomobron och uppskattar byggkostnaderna till 6,9 miljoner euro.

Juni 2017: Direktionen för Åbo fastighetsaffärsverk väljer bolaget Lemminkäinen Infras anbud i konkurrensutsättningen av brobygget. Lemminkäinen Infras anbud på 8,5 miljoner euro är det billigaste av de fyra anbud som lämnats in. Lemminkäinen Infra blir senare en del av byggbolaget YIT.

Oktober 2018: Åbo stadsfullmäktige beslutar på förslag av stadsstyrelsen att fastställa Logomobrons byggkostnader till 13,5 miljoner euro.

Maj 2019: Åbo stadsfullmäktige beslutar på förslag av stadsstyrelsen att fastställa Logomobrons byggkostnader till 16,0 miljoner euro.

Juni 2020: Åbo stadsfullmäktige beslutar på förslag av stadsstyrelsen att fastställa Logomobrons byggkostnader till 19,5 miljoner euro.

Maj 2021: Åbo stadsfullmäktige beslutar på förslag av stadsstyrelsen att fastställa Logomobrons byggkostnader till 21,6 miljoner euro.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning