Löfven: Sverige har tagit emot för många flyktingar

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven och migrationsminister Heléne Fritzon (S) presenterar partiets inriktning för migrationspolitiken. Bild: TT/Marko Säävälä

Sveriges restriktiva asylpolitik ska ligga fast tills EU infört en gemensam politik. Socialdemokraterna anser att Sverige tagit emot för många flyktingar under de senaste åren.

Det är inte möjligt för Sverige att ha en politik som väsentligt avviker från EU:s, enligt migrationsminister Heléne Fritzon (S) och statsminister Stefan Löfven (S). Sverige ska inte ta emot större andel asylsökande än vad som är rimligt i förhållande till befolkningen.

2017 tog Sverige emot cirka 27 000 personer. Det är för många i förhållande till Sveriges befolkning, enligt Heléne Fritzon. Hon säger på en presskonferens där S presenterar partiets migrationspolitik att runt 14 000 personer hade varit en mer rimlig andel.

Enligt Stefan Löfven har det varit för stor andel de senaste fyra åren. Han vill däremot inte säga en precis siffra för var gränsen går för svenskt mottagande.

– Det är rimligt när vi tar ett gemensamt ansvar att det sker i relation till befolkningsstorleken, säger Löfven.

Centrala ankomstboenden

Sverige ska verka för att de inre gränskontrollerna ska vara kvar efter november 2018, som är den tidsgräns EU godkänt, enligt Fritzon.

Mottagningen av asylsökande ska ske i mer ordnade former. De asylsökande ska tas emot på centrala ankomstboenden. Stödet till asylsökande ska bli bättre om mottagandet sker mer centralt och samordnat.

Lagen om eget boende (EBO) ska avvecklas och möjligheten till eget boende kraftigt begränsas.

De som fått ett nej ska lämna landet och myndigheter får ökat stöd för att efterforska och kontrollera den asylsökandes uppgifter.

Ett nej är ett nej

Fler ska kunna tas i förvar. Tiden för att lämna in en förnyad ansökan ska fördubblas.

– Den nuvarande och mer restriktiva migrationspolitiken ska ligga fast, säger Stefan Löfven.

Han framhåller att Socialdemokraterna vill ha en återgång till traditionell socialdemokratisk migrationspolitik. Och ett nej ska vara ett nej. Personer som fått avslag på sin asylansökan ska inte kunna få del av svensk välfärd, enligt Löfven. Exempelvis ska personer som fått avslag inte kunna få försörjningsstöd. Inte heller ska barn till sådana personer kunna gå i svensk skola.

– Nej, man ska i första hand återvända. Sen vad som händer i varje enskilt fall beror på hur lång tid det tar, men principen ska vara att om man fått ett nej så ska man inte kunna ta del av svensk välfärd, säger Löfven till TT.

Något konkret sådant förslag lägger dock inte S i nuläget.

Stoppa smuggling

Biståndet ska i större utsträckning ges till länder som tar emot många flyktingar. Socialdemokraterna vill också villkora biståndet mer till länder som inte tar emot sina egna medborgare som fått avslag i Sverige. Sverige ska ställa krav på länder att de tar emot sina medborgare som fått avslag på asyl, säger Stefan Löfven.

Människosmugglingen måste stoppas.

– De svenska straffen ska skärpas. Nuvarande straff motsvarar absolut inte brotten, säger Löfven.

Socialdemokraterna kommer att sträva efter breda politiska överenskommelser för den restriktiva migrationspolitiken.

Personer som fått avslag ska inte kunna få försörjningsstöd som i dag.

S vill också begränsa möjligheten till så kallat spårbyte, det vill säga att asylsökande som fått avslag söker arbete i stället.

– Det leder till ökad exploatering och fusk med arbetsintyg och undergräver våra principer för migration, säger Heléne Fritzon.

Fakta

Socialdemokraternas förslag:

Avskaffa den så kallade Ebo-lagen, som ger asylsökande möjlighet att bosätta sig på andra ställen än Migrationsverkets boenden. S har kongressbeslut på det.

Fördubbla tiden som ska ha gått innan dess att en ny asylansökan, efter att ett avslag vunnit laga kraft, kan lämnas in, från fyra till åtta år.

Papperslösa ska inte kunna få försörjningsstöd, det vill säga socialbidrag.

Gränskontrollerna som infördes i november 2015 ska gälla tillsvidare, med formell omprövning varje halvår.

Asylsökande ska tas emot i och bo i särskilda ankomstboenden.

Kraven på att asylsökandes identitet ska vara fastställd skärps.

Asylsökande som fått avslag ska inte kunna vara kvar genom att i stället söka arbete, ett så kallat spårbyte.

Straffen för människosmuggling ska skärpas.

Biståndet ska användas för att förebygga och förhindra migration. Ett villkor ska kunna vara att biståndet påverkas om ett land inte tar tillbaka egna medborgare som inte får stanna i Sverige.

Sverige ska bara ta emot det antal asylsökande som motsvarar Sveriges storlek. För 2017 skulle det ha inneburit ungefär 14 000 personer, hälften av de som kom (27 000).

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning