Löfven på nordiska statsministermötet: Det finns inget hot mot Sverige

Statsminister Juha Sipilä med sin svenska kollega Stefan Löfven och sin norska dito Erna Solberg. Bild: Vesa Moilanen

De nordiska statsministrarna talade säkerhet på Åland.

Sveriges beslut att tidigarelägga återmilitariseringen av Gotland beror inte på ett direkt hot mot Sverige, framhåller statsminister Stefan Löfven som deltar i de nordiska statsministrarnas informella sommarmöte på Åland.

– Det finns inget hot mot Sverige, så är det. Men vi har under en längre tid märkt att säkerhetsläget försämrats. Vi har under en tid redan förbättrat vår egen militärförmåga och utvecklat samarbetet för att hantera ett sådant nytt läge, säger Löfven.

Statsminister Juha Sipilä (C) sade före mötet att han förväntade sig att få höra om saken under tvådagarsmötet där försvars- och säkerhetssamarbetet väntas få stor uppmärksamhet. Statsministrarna inledde med en arbetslunch i Mariehamn där lantrådet Katrin Sjögren gav en presentation av landskapet.

Valet av mötesplats kan ses som symboliskt eftersom det självstyrda Åland varit demilitariserat i 95 år. Finlands försvarsmakt har en plikt att försvara Åland, men kan inte öva där. Åland har setts som en svag punkt om det uppstod en konflikt i Östersjön. Ordföranden för försvarsutskottet i svenska riksdagen Allan Widman (Liberalerna) har sagt att Sverige skulle reagera om Ryssland ockuperade Åland. Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) sade i somras att Finland lägger större vikt vid försvaret av Åland.

Håller fast vid demilitarisering

Löfven tycker det är bra att Åland är demilitariserat.

– Man vill ju själva vara fortsatt demilitariserade och det är ju det bästa. Man beskriver sig själv i sin framtidsvision som fredens öar. Det är kontinuitet helt enkelt, säger Löfven.

Han betonar också att Ålands status som demilitariserat område bör respekteras.

– Ålands ställning är mycket klar. Vi har genom internationella avtal slagit fast demilitariseringen och vi håller fast vi den, var Sipiläs svar på frågan om vilken Ålands ställning vore om en konflikt uppstod kring Östersjön.

Enligt Sipilä bestämdes mötesplatsen redan under statsminister Alexander Stubbs (Saml) tid.

Löfven upprepade sin ståndpunkt att Sverige inte kommer att ingå någon försvarsallians med Finland. Men försvarssamarbetet med Finland är väldigt centralt för Sverige.

– Det är därför vi gått så här långt i det samarbetet och vill fortsätta med det.

En EU-armé vore helt uteslutet för Sveriges del, enligt Löfven.

– Att däremot utveckla vårt samarbete både civilt och militärt kan förbättra vår krishanteringsförmåga och beredskapsförmåga, det är bra.

Förbjuder inte organisationer

De finländska planerna på att förbjuda Finska motståndsrörelsen är inget för Sverige att ta efter, säger Löfven. Diskussionen har förts många gånger och alltid slutat med att organisationer och åsikter inte ska förbjudas.

– Det skulle kanske inte ge så stor verkan – de kanske skulle bli martyrer i stället. Men däremot agerar vi mot rasistiskt handlande om det så är våld eller uttalanden som är rasistiskt diskriminerande. Där har vi höjt straffet. Det är väldigt viktigt att markera mot rasism.

Programmet på tisdagen var informellt. Sipilä förde ut Löfven, Norges statsminister Erna Solberg och den isländska statsministerns statssekreterare Ragnhildur Arnljótsdóttir till holmen Klobben i Saltviks yttre skärgård för rekreation. Statsministrarnas gemål var också med. Danmarks statsminister Lars Lökke Rasmussen anlände inte förrän på kvällen.

Mötet fortsätter på onsdag.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning