Löfven och Sipilä: "Finlands och Sveriges relation speciell"

I måndags träffade Löfven president Sauli Niinistö på Talludden. De diskuterade Finlands och Sveriges försvarssamarbete, samarbetet inom det arktiska området, säkerhetsläget på Östersjön och europeiskt försvarssamarbete. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Sveriges statsminister Stefan Löfven och statsminister Juha Sipilä vill fördjupa samarbetet kring EU-frågor, försvar och klimatförändringen. Löfven valde Finland som sitt första resmål efter att på nytt ha blivit svensk regeringschef.

– Finlands och Sveriges relation är speciell. Vi har ett gott samarbete, Sverige värdesätter det, sade Sveriges statsminister Stefan Löfven som träffade statsminister Juha Sipilä på tisdagsförmiddagen.

Finland är det första land han besöker i egenskap av statsminister för den nya svenska regeringen, som efter långa regeringsförhandlingar tillträdde den 21 januari.

– Jag ville visa klart att våra relationer är mycket speciella. När det gäller försvar har vi ett långvarigt samarbete som jag hoppas vi kan vidareutveckla, sade Löfven som också berömde samarbetet med Sipilä på ett personligt plan.

Sipilä tackade Löfven för de goda, historiskt nära, bilaterala relationerna.

– Jag är säker på att den goda relationen består, sade Sipilä.

EU på agendan

Statsministrarna diskuterade bland annat ett fördjupat samarbete kring bioekonomi, alltså hållbar användning av förnybara resurser, brexit, migration, klimatförändring och försvarssamarbete. En stor del av diskussionen ägnades EU-frågor och de stora utmaningar unionen står inför.

– Utmaningarna inom EU visar att det finns ett behov för ett ännu tajtare samarbete mellan Finland och Sverige kring EU-frågor. I sommar tar Finland över EU-ordförandeskapet med många stora frågor på agendan. Att främja samarbetet med Nato och samarbetet kring cyberhot är andra frågor högt på listan, sade Sipilä.

Också relationerna till Kina, USA och ett fördjupat samarbete vad gäller EU-frågor diskuterades.

– Vi måste förstärka EU:s roll som global aktör, sade Löfven.

Om Storbritannien lämnar EU påverkar det dynamiken i hela EU-samarbetet.

– Vi måste prioritera forskning och innovation, lösa migrationsfrågan, visa ledarskap och ambitioner kring klimatfrågor och respektera gemensamma värderingar. Det är grunden för unionen, sade Löfven.

Statsministrarna betonade också vikten av det nordiska samarbetet.

I november föreslog Sipilä ett nytt initiativ i form av en EU-klimatfond för beskogning för att bekämpa klimatförändringen i partnerskap med Afrika. Statsministrarna diskuterade också samarbete kring hållbart skogsbruk i Afrika.

– Vi måste investera i hållbart skogsbruk, sade Sipilä.

På en fråga om hur ländernas samarbete påverkas av att Sveriges nya regering valt att inte ansöka om Natomedlemskap medan Finlands nästa regering kan välja en annan linje, svarade Sipilä att han inte tror att det finns något som pressar Finland i den riktingen.

– Min gissning är att situationen förblir densamma som i nuläget, sade Sipilä.

Löfven svarade att han inte vill spekulera om Finlands beslut.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning