Löfven: Alla präster i Sverige ska viga samkönade par

Arkivbild.Bild: Lehtikuva / Julien Warnand

Ingen präst i Svenska kyrkan ska kunna vägra att viga samkönade par, säger Sveriges statsminister Stefan Löfven (S) i en intervju med Kyrkans Tidning.

Stefan Löfven jämför en präst som vägrar viga samkönade par med en barnmorska som vägrar utföra aborter.

– Jobbar man som barnmorska måste man kunna utföra aborter, annars får man göra något annat. Det är samma sak för präster som inte vill viga samkönade, säger statsministern i intervjun.

Därmed går han längre än någon av de motioner som lagts i de senaste kyrkomötena, som nöjt sig med att föreslå att vigslar av samkönade par ska göras till ett krav för att kunna bli prästvigd.

Men jämförelsen med barnmorskan haltar, tycker Jan Thurvall, universitetslektor i statskunskap på Göteborgs universitet.

– Jämförelsen är felaktig. Det ena handlar om hur man utövar sitt myndighetsuppdrag som tjänsteman, men Svenska kyrkans präster är inte tjänstemän, säger han till TT.

När äktenskapslagstiftningen ändrades 2009 och det blev möjligt med samkönade vigslar skrevs det samtidigt in i lagen att det inte finns någon "skyldighet att förrätta vigsel för (...) den som är behörig vigselförrättare inom ett trossamfund".

– Det verkar som om statsministern är dåligt påläst, säger Jan Thurvall.

Prästens möjlighet att säga nej har varit central i Svenska kyrkan, och det handlar inte bara om samkönade vigslar. Varje präst har rätt att avstå från vilken vigsel, vilket dop eller vilken begravning som helst. 

Fakta

Könsneutrala äktenskap och vigsel

Lagtexten från 2009 slår fast att en präst i Svenska kyrkan inte kan tvingas viga samkönade par. Texten säger:

"Det finns ingen skyldighet att förrätta vigsel för ett trossamfund eller den som är behörig vigselförrättare inom ett trossamfund. Det innebär att det kan förekomma att en vigsel som ett par önskar sig inom ett visst trossamfund inte kan äga rum där, även om paret uppfyller äktenskapsbalkens krav. Det kan till exempel vara situationer där trosuppfattningar hos trossamfundet eller vigselförrättaren hindrar en vigsel för att parterna inte utövar samma religion eller för att en av parterna är skild." 

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33