Löfström vill utreda Östersjöns reningsverk efter polska olyckan

Mats Löfström vill att Finland och de övriga Östersjöländerna försäkrar sig om säkerheten vid Östersjöns reningsverk efter en olycka i Polen. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström vill att Finland tar upp säkerheten på Östersjöns reningsverk med de övriga Östersjöländer efter en olycka i Polen där 3 000 liter avloppsvatten läckte ut per sekund.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström bad på tisdagen regeringen att ta upp frågan om hur risken för olyckor i Östersjöns reningsverk minimeras samt att alla har tillräckligt med resurser för vattenreningen med de övriga Östersjönländerna. Löfström gjorde skriftligt spörsmål om saken.

Löfströms spörsmål motiveras av en olycka i det polska reningsverket Czajka, nära Warszawa, i slutet av augusti. Olyckan medförde att stora mängder orenat vatten, som mest 3 000 liter per sekund, i flera dagar släpptes ut i floden Wisla som mynnar ut i Östersjön vid Gdansk. Det orenade vattnet har en hög halt näringsämnen vilket ökar övergödningen i vattnet både i floden och i Östersjön, vilket påskyndar syredöden.

– Utbyggnaden av reningsverk i centrala Östeuropa och i Ryssland har haft stor betydelse för minskningen av utsläppen i Östersjön, och de nordiska länderna har här bidragit med mycket. Men om reningsverken ska ha effekt måste de fungera som de ska och olyckor som denna får helt enkelt inte hända, säger Löfström i ett pressmeddelande.

Enligt Löfström är han inte ute efter att peka finger. En olycka är en olycka och måste utredas av myndigheterna i Polen, anser han.

– Händelsen var ändå så pass allvarlig att jag vill att våra ministrar och tjänstemän tar upp frågan om reningsverkens tillstånd runt Östersjön med de andra Östersjöländerna för att konstruktivt diskutera att alla länder säkerställer att reningsverken fungerar med modern teknik och att risken för olyckor minimeras.

– Östersjön är vårt gemensamma hav och det måste vi ta hand om ifall vi vill att framtida generationer ska kunna simma och fiska i havet.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning