Löfström: Landskapsreformen får inte äventyra skärgårdstrafiken

Mats Löfström och Joakim Strand i riksdagen tidigare i våras.Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Mats Löfström (SFP) poängterar vikten av avgiftsfri skärgårdstrafik även i framtiden, och att den inte får äventyras av landskapsreformen.

Regeringens förslag till ny landsvägslag skulle betyda att det blir de nya landskapen som i framtiden ska ansvara för organiseringen av skärgårdstrafiken med förbindelsefartyg. Landskapen ska enligt förslaget också få besluta om avgifterna för dessa.

Samtidigt föreslår regeringen ett särskilt stöd till landskapen för finansieringen av skärgårdstrafiken, medan landsvägsfärjorna kommer fortsätta under Trafikverket.

Mats Löfström lyfte i riksdagens remissdebatt på tisdag eftermiddag upp vikten av avgiftsfri skärgårdstrafik.

– Staten har ett ansvar att säkerställa att färjetrafiken betjänar skärgårdsinvånarna som tidigare, även om landskapen tar över ansvaret för organiseringen. Det är därför viktigt att säkerställa att det ändrade organiseringsansvaret inte heller på sikt innebär att det kommer at införas avgifter i förbindelsefartygstrafiken, säger Mats Löfström som är svenska riksdagsgruppens vice ordförande och medlem av kommunikationsutskottet.

Löfström föreslog att man skulle tillsätta en arbetsgrupp som skulle reda ut hur man i samband med landskapsreformen ser på förbindelsefartygstrafiken och anbudsförfarandet utifrån lokal sakkunskap och med lokala representanter. Något som även föreslagits av utskärsdelegationen.

– För de fast bosatta i skärgården är färjorna landsväg över vatten och av helt avgörande betydelse för att kunna bo i skärgården. En arbetsgrupp, bestående av statliga och lokala tjänstemän, skärgårdsbor och skärgårdsföretagare, som skulle se hur förbindelsefartygstrafiken kan utvecklas skulle ge trygghet i samband med de övriga förändringar som görs med landskapsreformen, säger Löfström.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33