LM: OAJ anser att coronariktlinjer för småbarnspedagogiken glömts bort

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen säger till Lännen Media att småbarnspedagogiken glömts bort bland coronariktlinjerna i jämförelse med grundskoleutbildningen. Arkivbild. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Lännen Media skriver att lärarfacket OAJ kontaktats på grund av bristfälliga riktlinjer för småbarnspedagogiken under coronaviruspandemin.

Olli Luukkainen, ordförande för OAJ, uppger till Lännen Media att småbarnspedagogiken inte fått tillräckliga riktlinjer under coronaviruspandemin i jämförelse med grundskolorna. Enligt lärarfacket kan det leda till ojämlikhet i skolstarten.

– Vi har kontaktats gällande frågor om varför man inte sörjer för småbarnspedagogiken och dess riktlinjer, säger Luukkainen till Lännen Media.

Riktlinjerna ges av Utbildningsstyrelsen och tillämpas av kommunerna. Det kan enligt Luukkainen vara problematiskt då kommunerna kan agera enligt riktlinjerna på det sätt som de anser vara lämpligt.

Terhi Päivärinta, utbildningsdirektör vid Kommunförbundet, säger till Lännen Media att hon inte har kännedom om några bristfälliga riktlinjer inom småbarnspedagogiken.

Päivärinta tror att småbarnspedagogiken fått liknande riktlinjer som grundskolorna och förberett sig på samma omsorgsfulla sätt.

Skolorna startar nästa vecka.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning