Ljudboksfrossa på författarnas bekostnad

Ljudbokstjänsterna som erbjuder ett stort utbud till förmånligt pris ses som ett hot mot författarnas utkomstmöjligheter, och i förlängningen mot litteraturens mångfald. Bild: Niklas Tallqvist

För lyssnarna är ljudbokstjänsterna en dignande buffé till ett förmånligt pris, men författarna upplever sig bara få smulor från kalaset. För att trygga litteraturens fortbestånd uppmanas därför strömningstjänsterna och konsumenterna att betala mer för ljudböcker.

För författarna är ersättningen för ljudböcker i genomsnitt bara en femtedel av vad de får i ersättning för tryckta böcker. Sirpa Kähkönen, ordförande för Suomen kirjailijaliitto, ser ljudbokstjänster...