Livsviktigt om döden

Döden är inget som kommer utifrån, den finns hos oss hela livet och är vår egen och våra käras.

För någon vecka sedan offentliggjorde fem tidigare riksdagsledamöter och drygt 70 medborgare ett initiativ om eutanasi för personer som lider av en obotlig sjukdom med outhärdliga smärtor och utan allt hopp om tillfriskning. Sitt initiativ riktade de till riksdagen, där ett spörsmål i saken redan gjorts. Ett medborgarinitiativ i frågan med minst 50 000 namn är följande steg.

Senast när det når riksdagen, inom ett halvt år, är det bäddat för en diskussion om dödshjälpen. En diskussion som så många parter dragit sig för.

En till synes ologisk omständighet är att assisterat självmord är tillåtet i Finland men inte i de övriga nordiska länderna. Begreppet innebär att en utomstående person hjälper någon att ta sitt liv. Måhända härrör detta sig från krigsårens grymheter.

Vill vi det eller inte, så kommer frågan om eutanasin att bli en av de stora framtidsfrågorna. Samtalet om gränserna för livets slut är envars och det måste hanteras med stor respekt.

Finlands läkarförbund motsätter sig officiellt all legalisering av eutanasi, också om hälften av läkarna kan tänka sig en legalisering.

Kyrkan har hållit låg profil i frågan, men har tidigare aviserat en helt avvikande ståndpunkt. Av biskoparna är det endast Borgåbiskopen Björn Vikström som sagt att det behövs en diskussion i frågan.

De katolska biskoparna är betydligt tydligare när de skriver att dödens makt över livet frestar människan att våldföra sig på döden.

Frågan om eutanasin har etiska dimensioner.

Etikprofessorn emeritus Tage Kurtén står för en hel del tänkvärt i en intervju i senaste numret av Meddelanden från Åbo Akademi: "I dagens mainstreametik utgår man från vissa givna regler som avgör om jag gör rätt eller fel. Moralen blir kvasijuridik. Jag slipper ta ställning själv. Jag kan gå och fråga av någon, en yttre part, en präst eller jurist, om det jag gjorde var rätt eller fel. Eller jag kan kolla lagtexten."

Ansvaret är något som följer med att jag lever i relationer till andra, betonar Kurtén. Dessa andra finns där helt oberoende av vad jag personligen vill eller väljer. När kopplingen till kyrkan inte längre finns är hans råd att vi förhåller oss öppna i moraliska frågor.

En poäng i diskussionen har de svenska samhällspåverkare som startat en debatt om dödshjälpen i Dagens Nyheter där de propagerar för en valfrihet. En av skribenterna, biskop emerita Tuulikki Koivunen Bylund, bryter med sina biskopskolleger när hon talar för aktiv dödshjälp. För henne är det en god död, på samma sätt som det i föreställningen om Guds rike handlar om ett gott liv.

Den stora frågan är inställningen till livet – och döden över huvud taget. Döden är inget som kommer utifrån, den finns hos oss hela livet och är vår egen och våra käras.

Vi måste våga ha frimodighet att tala om döden, i synnerhet som vi i kyrkan inte tror på någon slutgiltig död, motiverar Tuulikki Koivunen Bylund.

Ett argument, inte helt utan relevans.

Olav S. Melin

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning