Livsmedelsverket: Rekordartat antal nya odlare

Över hälften av de nya gårdarna som fick startstöd finns i de österbottniska landskapen och Egentliga Finland. Bild: SPT/Ari Sundberg

NTM-centralerna finansierade ett rekordartat antal investeringar i lantgårdar och startstöd för unga jordbrukare i fjol.

I fjol beviljade NTM-centralerna 447 unga jordbrukare startstöd. Över hälften av de nya gårdarna fanns i de österbottniska landskapen och i Egentliga Finland, meddelar Livsmedelsverket.

Antalet startstöd är klart större än under normala år, fjolårets startstöd utgör nästan 40 procent av de som beviljats under denna EU-finansieringsperiod. I bidrag beviljades 2018 nästan 14 miljoner euro och i form av räntestödslån 67,5 miljoner euro.

Nedläggningen av avträdelsestödet bidrog delvis till ökningen i antalet generationsväxlingar. År 2018 var det sista året avträdelsestöden var i kraft – från och med i år kan den som upphör med gårdsbruk inte längre ansöka om avträdelsestöd.

Flest investeringar i Södra Österbotten

År 2018 var ett rekordartat år i fråga om jordbruksinvesteringar under denna EU-finansieringsperiod. NTM-centralerna beviljade finansiering för över 2 000 investeringar: sammanlagt över 117 miljoner euro i bidrag och 135 miljoner euro som räntestödslån.

De flesta besluten om investeringsstöd togs av NTM-centralen i Södra Österbotten, som finansierade sammanlagt 318 gårdsbruksinvesteringar. Näst mest investeringar gjordes i Österbotten, Norra Österbotten och Egentliga Finland.

Mjölkgårdarna investerade

Mätt i euro beviljades mest finansiering för investeringar i ladugårdar för mjölkboskap. NTM-centralerna finansierade dessa investeringar genom bidrag på cirka 42 miljoner euro och räntestödslån på knappt 58 miljoner euro.

Investeringar i energiproduktion var också populära. NTM-centralerna beviljade finansiering för sammanlagt 8,5 miljoner euro.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46