Livsmedelsverket: Rekordartat antal nya odlare

Över hälften av de nya gårdarna som fick startstöd finns i de österbottniska landskapen och Egentliga Finland. Bild: SPT/Ari Sundberg

NTM-centralerna finansierade ett rekordartat antal investeringar i lantgårdar och startstöd för unga jordbrukare i fjol.

I fjol beviljade NTM-centralerna 447 unga jordbrukare startstöd. Över hälften av de nya gårdarna fanns i de österbottniska landskapen och i Egentliga Finland, meddelar Livsmedelsverket.

Antalet startstöd är klart större än under normala år, fjolårets startstöd utgör nästan 40 procent av de som beviljats under denna EU-finansieringsperiod. I bidrag beviljades 2018 nästan 14 miljoner euro och i form av räntestödslån 67,5 miljoner euro.

Nedläggningen av avträdelsestödet bidrog delvis till ökningen i antalet generationsväxlingar. År 2018 var det sista året avträdelsestöden var i kraft – från och med i år kan den som upphör med gårdsbruk inte längre ansöka om avträdelsestöd.

Flest investeringar i Södra Österbotten

År 2018 var ett rekordartat år i fråga om jordbruksinvesteringar under denna EU-finansieringsperiod. NTM-centralerna beviljade finansiering för över 2 000 investeringar: sammanlagt över 117 miljoner euro i bidrag och 135 miljoner euro som räntestödslån.

De flesta besluten om investeringsstöd togs av NTM-centralen i Södra Österbotten, som finansierade sammanlagt 318 gårdsbruksinvesteringar. Näst mest investeringar gjordes i Österbotten, Norra Österbotten och Egentliga Finland.

Mjölkgårdarna investerade

Mätt i euro beviljades mest finansiering för investeringar i ladugårdar för mjölkboskap. NTM-centralerna finansierade dessa investeringar genom bidrag på cirka 42 miljoner euro och räntestödslån på knappt 58 miljoner euro.

Investeringar i energiproduktion var också populära. NTM-centralerna beviljade finansiering för sammanlagt 8,5 miljoner euro.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39