Livsfarlig metro

Det är väl självklart att ett tåg inte får röra sig en millimeter innan alla dörrar är stängda oberoende av vad föraren försöker göra.

Enligt HBL (7.6) körde ett fullastat metrotåg med öppna dörrar i Helsingfors. För en tid sedan kolliderade ett metrotåg med ett testtåg. Incidenterna visar att metrons säkerhetsanläggningar är undermåliga.

Det är väl självklart att ett tåg inte får röra sig en millimeter innan alla dörrar är stängda oberoende av vad föraren försöker göra. Trafikstyrsystemet skall vägra släppa tåg för nära varandra på samma banavsnitt. För en tid sedan förorsakades en tågkollision i Tyskland av att trafikstyrsystemet var urkopplat.

Tur att det inte blev förarlösa tåg när säkerhetsanläggningarna är så rudimentära. Helsingfors metro borde omgående sättas i användningsförbud tills säkerhetsanordningarna åtgärdats. Metrons säkerhetschef borde avskedas som inkompetent och hen borde åtalas.

Arne Nylund Esbo

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03