Livliga diskussioner då jordbruksfrågor behandlades på EU-nivå

Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä var för första gången ordförande för rådets möte. Bild: Sören Jonsson/SPT

Livliga diskussioner fördes då Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske på måndagen möttes i Bryssel. Ministrarna diskuterade reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, det färska frihandelsavtalet med Mercosurländerna och djurtransporter till länder utanför EU.

Det blev ett långt och livligt möte då EU:s råd för jordbruk och fiske möttes i måndags.

Rådet diskuterade hur reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken ska se ut. Det konstaterades att man med hjälp av den gemensamma politiken, framöver effektivare bör främja miljömässig hållbarhet och bekämpningen av klimatförändringarna.

Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) var för första gången ordförande för rådets möte.

– Det är viktigt att trygga tillräcklig finansiering för den gemensamma jordbrukspolitiken, minska både jordbrukarnas och myndigheternas administrativa börda och ge medlemsländerna möjlighet att beakta lokala behov, säger Leppä i ett pressmeddelande.

En livlig diskussion fördes också om frihandelsavtalet mellan EU och de så kallade Mercosurländerna. Det färska avtalet är viktigt för många av EU:s exportbranscher. Men många medlemsländer uttryckte under mötet oro för avtalets inverkan på marknaden för bland annat broilerkött, nötkött, honung och etanol.

Utöver det diskuterades också frågan om djurtransporter till länder utanför unionen under de varma sommarmånaderna. De flesta av medlemsländerna instämde i oron för att de levande djurens välbefinnande allvarligt äventyras under de varma förhållandena sommartid. Många uttryckte också önskemål om striktare gemensam lagstiftning för detta framöver.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning