Livets trumfkort utdelas redan i livmodern

Bild: Trond H. Trosdahl

Mammans övervikt och stress kan påverka negativt på barnets psykiska utveckling, visar en färsk undersökning.

Den stress som en gravid kvinna kan uppleva påverkar fostret både direkt biologiskt och indirekt efter födseln. Barnet kan få problem med känslor och beteende samt motoriska och intellektuella färdigheter.

Effekterna av stress på barn undersöks bland annat vid Åbo universitet i forskningsprojektet Finnbrain. Resultaten av studien stöder tidigare forskningsrön som visat att stressen har en anknytning till barnets kunskaper att styra sina handlingar och förmågan att reglera känslor och reaktioner.

– Framför allt ångest i anknytning till graviditeten, såsom förlossningsskräck och en oro över barnets hälsa, förutser en negativ reaktivitet hos babyn, säger psykologen och forskaren Saara Nolvi.

Reaktivitet kunde även kallas för retbarhet. Babyn kan vara ängsligare än andra barn i samma ålder eller ha det svårare att hämta sig från negativa känslor.

Reaktiviteten i sig är inte endast en negativ eller positiv egenskap. Hur reaktiviteten påverkar barnets utveckling beror också på flera andra faktorer som till exempel växelverkan mellan barnet och omgivningen.

– Man borde följa upp stressen och ingripa i tid under graviditeten. Därför utvecklar vi nu en metod för att ringa in riskgrupper, säger Nolvi.

Hon påpekar att en normal vardaglig stress inte är någon stor risk. Mammorna behöver inte ytterligare stressa över det.

Cirka 4 000 familjer är med i helheten Finnbrain som består av flera forskningar.

Övervikt är en risk

Depression och ångest ökar halten av stresshormonet kortisol i mammans kropp. En del av kortisolet kan överföras till fostret via moderkakan. En höjd kortisolnivå påverkar fostrets fysiologiska regleringsmekanismer och hjärnans utveckling.

Övervikt och olika tillstånd som är kopplade till övervikt ökar mammans stress och kan på så sätt påverka barnets utveckling.

Akademiprofessor Katri Räikkönen vid Helsingfors universitet påpekar att betydlig övervikt blivit allt vanligare.

– Störningar i mammans ämnesomsättning är tydligt kopplade till depression under graviditeten. Skadorna för fostrets utveckling kan således vara mångfaldiga.

Problemen under graviditeten kan ha livslånga effekter på barnets utveckling. I ett samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd, Folkhälsan och Helsingfors universitet har gamla förlossningsberättelser undersökts. Forskarna har samlat information om graviditeterna och följt upp barnen flera årtionden senare. Många har haft svårigheter med problemlösning och psykisk hälsa. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03