Livets olika slutskeden

Medborgarinitiativet om eutanasi har den här veckan nått riksdagen. Förbättrad terminalvård borde samtidigt diskuteras.

Eutanasiinitiativet har undertecknats av 63 000 personer och överlämnades i tisdags av fem tidigare riksdagsledamöter som har gått i spetsen.

Enkäter visar att tre av fyra finländare är redo att godkänna eutanasi medan exempelvis Läkarförbundet säger nej. Inom själva läkarkåren uppskattas knappt hälften stödja tanken på eutanasi. Däremot är det betydligt färre läkare som är beredda att verkligen ge dödshjälp.

Vi kan vänta oss en livlig och förhoppningsvis djup och bred diskussion i riksdagen då initiativet av allt att döma går vidare från utskottsbehandling till plenisalen som ett betänkande.

Det är sannolikt bara i Kristdemokraternas grupp som man röstar enhälligt – mot eutanasi. Bland De gröna och Vänsterförbundet är säkert en klar majoritet för eutanasi, medan förhållandet är jämnare i de andra grupperna.

Enligt de svar som riksdagsledamöterna gav i kandidattester inför riksdagsvalet är en majoritet redo att säga ja till eutanasi.

De som av etiska skäl inte kan tänka sig att godkänna eutanasi har sin ståndpunkt klar och orubblig. Däremot finns det säkert många som tvekar bland annat för att det finns en viss oro för vilka konsekvenser en eutanasilag kan ha för vården under en människas sista tid. För dem kunde en lag om terminalvård kännas som en välkommen och viktig komplettering till ett godkännande av eutanasi.

En stor majoritet av de läkare som vårdar patienter i livets slutskede flaggar för en lag som garanterar god terminalvård. Det finns i dag stora regionala skillnader beträffande såväl tillgången till som kvaliteten på sådan vård. Också i medborgarinitiativet påpekas att kommuner och sjukvårdsdistrikt bör åläggas att ordna terminalvård av hög kvalitet i hela landet.

I en situation då man inte kan välja eutanasi är det ännu viktigare att vi får till stånd en lag om terminalvård. Varför inte inkludera den i det stora vårdreformspaketet, som också annars ska göra vården god och jämlik för alla?

Tommy Westerlund Ledarskribent

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning