Nej Soini, livet segrar inte då man förbjuder abort

"Livet segrar när man uppfattar att människor är kapabla och berättigade att själva fatta beslut om sin egen kropp."

Känslorna är en lika viktig del av människan som förståndet. Beslut och åsikter brukar motiveras med förnuftsargument. Inte nu längre. Nu lyfts känslorna fram på ett helt annat sätt och att förankra diskussionen med faktaargument verkar inte påverka åsikterna. I debatter på sociala medier är det få som ändrar åsikt i en sak som de anser vara riktig. Helt oberoende av tillgänglig fakta.

Ett exempel på det här är enligt min åsikt Finlands nuvarande utrikesminister Timo Soini (Blå) som aktivt förbiser fakta och forskning, för han känner sin tro och tror på sin känsla.

Vad betyder andras sexuella självbestämmanderätt eller rätt till religions- och samvetsfrihet vid sidan av det?

Problemet med abortlagstiftningen är inte att graviditeter avbryts. Problemet är att människors rätt att själva fatta beslut om sin kropp begränsas av lagstiftningen, och om de inte vill vara gravida använder de sig av olika metoder för att avbryta graviditeten. Genom att förbjuda aborter förhindras inte aborter, däremot förhindras trygga aborter. Det är problemet.

Timo Soini glädjer sig i sin blogg över att "livet segrar" i och med att senaten i Argentina motsatte sig en ändring av lagen som skulle ha gjort det lättare att få abort. Det här är intellektuellt oärligt av magister-minister Soini. Livet segrar inte. Värst drabbar det den del av befolkningen som inte har resurser att resa till ett land där det är möjligt att tryggt avbryta graviditeten. De här människorna betalar med sitt liv för rätten att besluta om sin egen kropp.

Vid sidan av abort handlar det också om preventivmedel. De som motsätter sig abort motsätter sig ofta också preventivmedel. Abort är inget preventivmedel men det är den sista möjligheten att avsluta en icke-önskad graviditet.

Livet segrar när man uppfattar att människor är kapabla och berättigade att själva fatta beslut om sin egen kropp.

Men det duger inte för Timo Soini. För han känner sin tro och tror på sin känsla. Enligt The Guardian stöder 60 procent av de argentinska väljarna legaliserad abort. Folket talade, men var finns stödet för folkets åsikt? Eller gäller det enbart situationer där folket tycker på samma sätt som Soini?

Det är skäl att konstatera en självklarhet: Timo Soini har sin grundlagsenliga rätt till religionsfrihet och samvetsfrihet. Den friheten innebär ändå inte rätten att motsätta sig eller begränsa andras rätt till sin egen kropp.

Den viktigaste frågan är hur lojal Finlands utrikesminister är med Finlands linje? Utrikesministeriet är en finländsk institution, inte en kanal för att befrämja den personliga agendan.

Läs fler av Maryan Abdulkarims kolumner , till exempel angående upplopp och bilbränder i Sverige .

Maryan Abdulkarim har vuxit upp i Tammerfors och verkar nu i Helsingfors som fri skribent

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00