Livet med lån som aldrig kan betalas

Banker gick under i 1990-talets ekonomiska kris, men också många vanliga finländare drabbades hårt – och länge. Boken Laman lapset sammanfattar genom några personliga erfarenheter de misstag i krishanteringen som ofta påtalats. Bild: Lehtikuva - Matti Tapola

I den lilla boken Laman lapset ger journalisten Sanna Kajander-Ruuth röst åt nio människor som i sin barndom fick uppleva den materiella knappheten och emotionella ångesten i familjer som krossades av ”laman” på 1990-talet.

Den ekonomiska depressionen i Finland under början av 1990-talet går till historien som en av de brantaste nedgångarna i något västligt industriland under tiden efter andra världskriget. Det fanns fle...