Livet märkt av våld och tystnad

Mormors kontur. Ann-Luise Bertells roman är fiktion, även om dess huvudperson fått sitt namn och sina konturer från författarens egen mormor.Bild: Frank A. Unger

När recensenten läst ut Ann-Luise Bertells roman känner hon sig snuvad på minst hälften av det liv den beskriver.