Livet i nätåldern inspirerar medryckande performance

Mikko Niemistös verk Odd meters är essäistiskt och analytiskt dissekerande, men betonar också intuitionen. Bild: Katri Naukkarinen/Pressbild

Koreografen och performancekonstnären Mikko Niemistös föreställning Odd Meters tar avstamp i gränstillstånd som skapas av sömnlöshet och nätålderns flackande koncentration.

Rummet är avlångt och dominant svart med markanta ljusrör utplacerade i bakre ändans tak. Rören är oregelbundet sammanfogade, inte olikt en fågelflock i flykt, och väldigt påtagliga i mörkret. Två gle...