Utredningen om tågolyckan i Skogby: Förvarsmakten måste förbättra sina riskbedömningar

Olycksutredningscentralen har slutfört sin utredning av plankorsningsolyckan i Skogby i Raseborg i fjol. Den farliga plankorsningen och Försvarsmaktens bristfälliga riskbedömning är de främsta orsakerna till olyckan som krävde fyra människors liv.

– Det huvudsakliga syftet med utredningen har varit att förebygga motsvarande olyckor i framtiden, inte att hitta skyldiga eller initiera en rättsprocess, säger Veli-Pekka Nurmi, direktör på Olycksutredningscentralen.

Direktör på Olycksutredningscentralen Veli-Pekka Nurmi. Bild: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Enligt Olycksutredningscentralen är Skogby plankorsning sällsynt farlig på grund av vinkeln mellan tågbanan och vägen. Korsningen saknar också varningsanordningar. Utredarna påpekar att förbättringen av säkerheten vid plankorsningar måste tas på allvar.

– Det är Trafikverket och Kommunikationsministeriets ansvar att se till att dessa plankorsningar byggs om. Trafikverket måste allokera resurser för ombyggnaden, säger Esko Värttiö, ledande utredare av olyckor inom spårtrafik.

Enligt Olycksutredningscentralen är den finländska säkerheten vid plankorsningar klart sämre än i andra nordiska länder.

– Med tanke på hur farlig plankorsningen i Skogby är så är det ett under att en motsvarande olycka inte har inträffat tidigare, säger Värttiö.

Ledande utredare av olyckor inom spårtrafik Esko Värttiö. Bild: Lehtikuva / Vesa Moilanen

För trupptransportfordonets förare var det så gott som omöjligt att se tåget som närmade sig snett bakifrån, uppger Olycksutredningscentralen.

Dyrt att förnya plankorsningar

Att förnya plankorsningar är å andra sidan ett dyrt projekt. Det finns över 3 000 plankorsningar i Finland och omkring 2 000 av dem saknar bommar eller andra säkerhetssystem. Olycksutredningscentralen har i sin rapport identifierat 72 plankorsningar som är sällsynt farliga och som borde byggas om för att förebygga att det inträffar fler olyckor av samma kaliber.

Försvarsmaktens trupptransportfordon och en rälsbuss kolliderade i Skogby plankorsning i Raseborg den 26 oktober.

Nödcentralen fick larmet kl. 8.01.

Tre beväringar och en tågpassagerare dog i olyckan.

Tre av beväringarna fick svåra och två lindriga skador. En del av passagerarna i rälsbussen skadades lindrigt.

Olycksutredningscentralen påtalade den 15 november att plankorsningen i Skogby är synnerligen farlig och bör stängas.

Den 16 november, beslöt trafik- och kommunikationsminister Anne Berner (C) att låta stänga plankorsningen.

Den 7 februari i år slutförde Olycksutredningscentralen sin utredning om olyckan.

Den 20 april gick utredningen på remiss.

Den 7 juni presenteras utredningen i Helsingfors.

– Det kostar omkring 250 000 euro att bygga om en plankorsning. Ifall man bygger tunnlar eller broar talar vi om miljoninvesteringar, säger Värttiö.

Men det brister inte bara i plankorsningarnas döda vinklar. Olycksutredningscentralen riktar hård kritik mot Försvarsmaktens bristande riskbedömningar.

– Försvarsmakten måste bli bättre på att bedöma militärövningars faktiska risker och namnge dem. Det här kravet gäller hela Försvarsmakten, inte bara Nylands brigad, säger Veli-Pekka Nurmi.

Ingen använde säkerhetsbälte

Till säkerhetskulturen byggklossar hör också användningen av säkerhetsbälten i terränglastbilen. Enligt Olycksutredningscentralen är det för tillfället svårt att använda säkerhetsbälten i full stridsmundering i den typen av terränglastbilar som användes i Raseborg. Försvarsmakten har inte heller rutiner för att försäkra sig att säkerhetsbältena används.

– Ingen av de beväringar som befann sig i den olycksdrabbade terränglastbilen använde säkerhetsbälte, säger Esko Värttiö.

Ifall beväringarna hade använt säkerhetsbälte hade personskadorna inte varit lika omfattande.

Enligt Olycksutredningscentralen brister det också i myndigheternas samordning av räddnings- och utredningsarbetet. Utredarna anser att Inrikesministeriet bör inrätta en ledningscentral som koordinerar och samordnar arbetet i samband med större olyckor.

– Det behövs en ledningscentral som samlar all information på ett och samma ställe. Annars börjar uppgifterna leva sitt eget liv, säger Värttiö.

Bild: Maija Hurme

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning