Litteratur- teoretikern Gérard Genette är död

Den kände franske litteraturteoretikern Gérard Genette har avlidit vid en ålder av 87 år, skriver Le Monde.

Han blev professor i fransk litteratur vid det kända universitetet Sorbonne 1967 och har gjort stort avtryck inom litteraturvetenskapen. Bland annat anses han vara en av dem som bidragit mycket till att utveckla narratologin, där man inom forskning studerar berättarkonsten genom att skilja på det som berättas och hur det berättas. Han anses vara en företrädare för strukturalismen, som betraktar strukturer och system i stället för sanning och subjekt inom litteraturen.

På 1970-talet grundade han den berömda litterära tidskriften "Poétique" som fortfarande ges ut. Hans metoder för att studera litteratur gjorde litteraturen levande i stället för att försöka kväva dess väsen och låta den förlora sin själ och styrka, skriver Le Monde.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning