"Litenheten är ÅA:s trumfkort"

Gustav Björkstrand har varit lektor, professor och rektor vid Åbo Akademi och kan institutionen utan och innan. Bild: Niklas Tallqvist

Teologen, akademikern och politikern Gustav Björkstrand kom till Åbo Akademi 1961 för att studera teologi. När han ser tillbaka på sin tid i olika roller vid Åbo Akademi är gemenskap och närhet två ord som karaktäriserar hans minnen av sitt lärosäte och långvariga arbetsplats.

– Jag började studera vid Helsingfors universitet året innan. Vi var 220 studenter på årskursen. Men efter att vi svenska studenter träffat teologie studenter från Åbo Akademi föddes tanken på att byta till Åbo, säger Björkstrand.

Orsaken var enkel: vid ÅA var storleken på en årskurs mycket mindre, drygt 10 studenter. Så Björkstrand och ett flertal andra flyttade till Åbo.

– Det visade sig också snart att det fanns den uppenbara fördelen med ÅA att studierna var på svenska. I Helsingfors studerade vi på finska även om viss litteratur kunde läsas på svenska och man även kunde tentera på svenska.

Men det var inte bara studiespråket som var till fördel i Åbo.

– Det att vi var så få gjorde att man kom såväl lärare som medstuderande mycket närmare. Man blev bekant med dem på ett helt annat sätt.

De små gruppstorlekarna gav utrymme för en helt annan typ av diskussionskultur än vad som var möjligt vid en stor fakultet.

Björkstrand säger att den nära och aktiva kontakten mellan lärare och student också var det som styrde in honom på en akademisk bana.

– Jag hade ingen tanke på att studera vidare efter min magisterexamen. Men då jag skulle börja på min pro gradu frågade min handledare vad jag tänkte skriva om. Jag berättade att jag tänker skriva om Maria Åkerblom. Han kände inte till Åkerblomrörelsen, men frågade mig om man kan göra en doktorsavhandling på det. Jag funderade på saken och kom fram till att ja, det kan man. Bra, sade han, då kan du skriva din gradu om det.

Björkstrand säger skämtsamt att han på så sätt fick en moralisk förpliktelse att doktorera.

Trots att Björkstrand gärna talar gott om Åbo Akademi, där han hunnit vara såväl lektor, professor som rektor, är han inte den som inte vågar peka på problem.

– Trots att Åbo Akademi är det finlandssvenska universitetet ska vi inte glömma att det ges utbildning på svenska även på annat håll i Svenskfinland.

Björkstrand säger att Åbo Akademi inte kan göra allt, och det är inte heller meningen. Men visst har ÅA utöver att producera ny kunskap på högsta internationella nivå en alldeles speciell betydelse för den finlandssvenska kulturen och det svenska språket i landet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

6 saker att tänka på när du jämför lån

Mer läsning