Liten men tung fågelraritet i Porkala skärgård

Dvärgsävsparven är en tung raritet i Europa. Finlands första exemplar upptäcktes på Rönnskär i Kyrkslätts skärgård i söndags. Bild: Pekka Ikonen

En dvärgsävsparv har för första gången påträffats i Finland. Fågeln upptäcktes på Rönnskärs fågelstation i Porkala.

Det var under en sedvanlig sjöfågeltaxering på söndagskvällen som Pekka Ikonen upptäckte en udda småfågel på Flatgrund invid Rönnskärs fågelstation i Kyrkslätt skärgård. Fågeln påminde om en alldeles vanlig sävsparv, men skilde sig ändå till utseendet. Det stod snabbt klart att det rörde sig om en dvärgsävsparv, den första som någonsin påträffats i Finland.

Dvärgsävsparven är som namnet antyder mindre än sävsparven, som den främst påminner om. Så här på våren har hannen mer svart på huvudet än sävsparvshannen och mer vitt på övergumpen, som partiet mellan nedre ryggen och stjärtbasen heter på fackspråk, men i övrigt är skillnaderna i dräkten så gott som osynliga för ett otränat öga.

Dvärgsävsparven är en asiatisk art och en tung raritet i Europa. Dess häckningsområde breder ut sig till Europas nordöstligaste delar, ett litet område på tundran strax väster om Uralbergen. Utanför Ryssland har arten påträffats i Europa färre än tio gånger, uppger Birdlife Finland. Från Sverige finns ett fynd från hösten 2016. Dvärgsävsparven övervintrar i Sydostasien.

Om och när fyndet i Kyrkslätt godkänns blir dvärgsävsparven den 479:e fågelarten som påträffats i Finland. Nummer 478 var en orientvadarsvala sommaren 2017.

Det finns många som skulle vilja se dvärgsävsparven, men det går åtminstone inte enkelt att åka ut till Rönnskär eftersom fågelstationen ligger på militärområde och landstigning förutsätter tillstånd.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning