"Lita inte på människors etiska tänk, endast ekonomin kan rädda jordklotet"

Aktias chefekonom Heidi Schauman spår en avmattning av den ekonomiska tillväxten. Bild: SPY/Catariina Salo

Aktias ekonomiska prognos spår en avmattning i den ekonomiska tillväxten. Inga räntehöjningar syns ännu vid horisonten.

Det är inget katastrofalt ekonomiskt läge vi har, men visst finns det belägg för en viss oro. Det kommer fram när Aktia spår den kommande ekonomiska situationen för Finland och världen.

Enligt prognosen kommer tillväxten att mattas av både i Finland och i världen. För Finland förutspår Aktia en tillväxt på 1,7 procent för 2019. Den globala tillväxten uppskattar man till 3,3 procent. Det syns stora skillnader mellan utvecklingsländer, där tillväxten stadigt ökar, och utvecklade länder där den avtar.

Aktias chefekonom Heidi Schauman säger att det legat en oro i luften redan länge. Oron syns speciellt i Europa där vi har våra egna problem.

– Vi har inte fått några bra nyheter från den Italienska ekonomin på länge och också i Tyskland och Frankrike har tillväxten avtagit. Eftersom många av de varor vi köper och säljer går via Tyskland är vi också med i handelskriget som pågår, säger Schauman.

Räntorna stiger inte

Något som berör den vanliga medborgaren med till exempel bolån är ränteutvecklingen. Eftersom räntorna varit låga ett bra tag har det funnits oro för att de ska stiga drastiskt.

Något sådant förutspår Schauman inte under det här året.

– Vi lever i en situation där det finns risk att vi hamnar i en fälla där räntan fortsätter ligga på noll. Det är dåligt för hela ekonomins dynamik och det är till syvende och sist ett exempel på att ekonomin inte mår bra, säger Schauman.

En räntehöjning kan möjligtvis ske under första halvan av 2020.

– Drömscenariot vore att den ekonomiska tillväxten skulle svänga mot en kraftig ökning så att centralbanken kunde höja räntorna. Från en nationalekonoms synvinkel vore det att gå tillbaka till det normala.

Schauman säger att sannolikheten för att det ska hända ändå är väldigt liten.

Från vår synvinkel är konsumtionen tillväxtens ryggrad.

Konsumtionen är viktig för tillväxten

I sin ekonomiska översikt spår Aktia att den privata konsumtionen kommer att fortsätta som tidigare.

– Från vår synvinkel är konsumtionen tillväxtens ryggrad.

Den växande trenden med mindre konsumtion och ett hållbart tänk behöver inte påverka tillväxten. För tillfället ser man att konsumtionen starkt börjar skifta mot service, som är hållbart på ett helt annat sätt, säger Schauman.

– Många suckar över att deras barn inte vill ha leksaker utan sitter och spelar på telefonen i stället. Fördelen med det är att det inte tillverkas så mycket plast i Kina som samlas i världens hav.

I stället för att konsumera saker vill barn och unga i stället kanske köpa en applikation eller ett spel för några tior. Det är ett steg i rätt riktning, mot en mer hållbar konsumtion. Det är ändå inget som ännu har påverkat tillväxten och det kommer att ta lång tid innan det alls syns.

– I det långa loppet kan det leda till att folk börjar avstå sin livskvalitet, men vi ser inga tecken på det just nu.

Schauman kallar det ett marginellt lyxproblem. Däremot ser hon att om jordklotet ska räddas så är det med hjälp av ekonomin.

– Vi kan inte lita på att människors etiska tänk räddar jorden. Vi måste helt enkelt beskatta saker som är dåliga för jordklotet.

Hon nämner sockerprodukter, alkohol, tobak och flyg som exempel på den punktbeskattning som kunde tänkas fungera.

– Jag är inte sakkunnig i frågan om jorden kan räddas, men jag tror att vi kan styra vad människor gör med effektiva styrinstrument.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning