Lite hjälp från aktiva i Syrien

Det är stor skillnad i hur mycket olika länder bidrar till de drabbade i Syrienkriget, visar en rapport från Oxfam. Bild: MOHAMMED BADRA

Flera av de länder som är mest aktiva i kriget i Syrien är bland de minst generösa när det gäller att hjälpa krigets offer.

Och medan de flesta länder i världen ger lite hjälp, gör andra betydligt mer.

Oxfam har räknat ut hur mycket olika länder bör kunna bidra med till de drabbade i Syrienkriget, utifrån ländernas storlek och ekonomi.

En rapport från biståndsorganisationen visar att de flesta av länderna inte alls når upp till rimliga nivåer när det gäller att hjälpa syrier som drabbas av kriget, enligt Oxfam. Under 2015 gav länderna i genomsnitt 56,5 procent av de pengar som efterfrågats.

Sverige tillhör de länder som får tummen upp av organisationen. Under 2015 gav vi 142 procent av vår förmåga, enligt Oxfams beräkning av hur mycket Sverige kan ge utifrån vår storlek och ekonomi.

Sverige bidrar

"Tyskland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien fortsätter att bidra frikostigt", skriver Oxfam i rapporten.

Ryssland, som stöder den syriska regimen militärt, gav 1 procent av sin andel under 2015, Frankrike 45 procent och Japan 24 procent enligt rapporten. Saudiarabien, som stöder syriska upprorsgrupper, bidrog med 28 procent av vad Oxfam beräknat vore rimligt.

– Våra beräkningar om engagemang som rika länder behöver bidra med är minimisiffror, och de kommer hela tiden efter, säger Andy Baker på Oxfam.

USA ger mest

USA, som tillsammans med flera länder genomför flygbombningar i Syrien, landar på 76 procent. Landet är dock den enskilt största bidragsgivaren.

Flera länder bidrog med betydligt mer än vad som förväntades av dem.

– Se på Norge, Belgien och Kuwait. De har gett mycket mer än sin rimliga andel i hjälp. Hur kan Frankrike, Saudiarabien och Ryssland förklara sina tillkortakommanden? säger Baker.

Rapporten släpps inför den stora Syrienkonferens som inleds i London på torsdag.

Sedan den första internationella Syrienkonferensen 2013, har biståndsorganisationen Oxfams beräkningar om hur mycket hjälp rika länder bör kunna lämna utifrån deras storlek och ekonomi. Vissa länder ger betydligt mindre än vad som bör vara rimligt enligt Oxfam, andra betydligt mer:

Tre länder som ger mer:

Tyskland: 156 procent 2013, 111 procent 2014, and 152 procent 2015

Nederländerna: 133 procent 2013, 114 procent 2014, and 246 procent 2015

Norge: 332 procent 2013, 254 procent 2014, 385 procent 2015

Tre länder som ger mindre:

Ryssland: 3 procent 2013, 7 procent 2014, and 1 procent 2015.

Frankrike: 69 procent 2013, 57 procent 2014, and 45 procent 2015.

Japan: 37 procent 2013, 29 procent 2014, and 24 procent 2015.

Tre länder som har minskat sin hjälp:

Saudiarabien: 282 procent 2013, 108 procent 2014, and 28 procent 2015.

Qatar: 309 procent 2013, 358 procent 2014, and 18 procent 2015.

Australien: 98 procent 2013, 28 procent 2014, and 37 procent 2015

Källa: Oxfam

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning