Lite distans kan stärka känslorna

Bild: Mikael Bobacka

Ibland gör det gott för kärleken att vara ifrån varandra en stund. Ibland behöver man gå helt skilda vägar. Det behöver inte alltid betyda att känslorna dör. Tvärtom.

Med Elli Fléns intervju avslutas den intervjuserie, där 100 finländare och andra utrikesboende sedan början av sommaren har fått reflektera över Finlandsbilden i sitt land och över sin egen relation till vår snart 100 år gamla nation.

Det har förstås förekommit många fler ord än så.

Det har också förekommit likartade resonemang, som utmynnat i en ganska klar slutsats: Finland och allt det vi har kan kännas frustrerande och jobbigt då man lever mitt i det. Men när man fått distans och ett annat perspektiv på hemlandet så ser många saker ändå ganska bra ut.

Så som social- och hälsovården. Det må finnas brister i den, men vi har en allmän hälsovård till ett rimligt självkostnadspris och vi har ett socialt skyddsnät, vars maskor kanske blivit större med besparingarna, men som ändå slår väldigt många andra länders system.

Eller den ibland lite introverta tystnaden, som plötsligt kan kännas ganska bra då du bor i ett land med en väldigt livlig social kultur.

För att inte tala om det ibland stela auktoritärt styrda samhällssystemet, som säkert mår bra av att utmanas ibland, men där utgångspunkten ändå är att saker fungerar.

Uppskattningen för allt detta verkar växa då det inte längre är en självklar del av din vardag.

På distans framstår förstås också flera svaga punkter lite tydligare.

Såsom att Finland sist och slutligen är ett litet land, som i många länder knappt kan särskiljas från Sverige eller Norge. Det blir liksom Norden, eller Skandinavien – det lite kalla området i norr, där alla människor är rika och lyckliga.

Ju längre bort man reser, desto mindre insikt verkar det dessutom finnas om landsgränserna mellan de nordiska länderna.

Det är inget problem, om man ska tro Petra Theman, chef för Utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati, som intervjuades inför starten av den här serien:

– Norden är ett av de absolut bästa varumärkena i världen. De värderingar vi står för är de som globalt sett är de mest attraktiva då människor listar hur ett bra land ska vara. Norden är den absolut viktigaste delen av Finlandsbilden utomlands.

FOTNOT: "100 röster" har administrerats av Svensk presstjänst, och är en del av det nationella Finland 100-programmet. Alla 100 intervjuer, samt en karta som visar de intervjuades spridning i världen, hittas på Hufvudstadsbladets, Vasabladets och Österbottens tidnings webbsidor.

Jeanette Björkqvist/ SPT-Svensk Presstjänst

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning