Lita inte på industrin

Kort sagt kan man konstatera att de rekommendationer som våra myndigheter ger allt som oftast har ett mycket bra vetenskapligt stöd.

Thorleif Nordström skriver (HBL Debatt 29.11) om forskning och forskningsfusk och även om jag håller med om mycket av vad han skriver har hans text en klang av konspirationsteorier som jag finner stöt...