Lista: Stadsdelarna där bopriserna stiger och sjunker mest i Esbo

Den nya metrostationen kan ha bidragit till den gynnsamma utvecklingen i Hagalundstrakten. På perrongen i Hagalund hälsar Kim Simonssons skulptur på resenärerna. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Prisutvecklingen för gamla bostäder varierar stort också i Esbo. Bäst går det just nu för Hagalundstrakten.

Björnviken, del av stadsdelen Hagalund, toppar listan när HBL granskar hur bostadspriserna rörde sig i Esbo och Grankulla det senaste året.

De genomsnittliga kvadratmeterpriserna i Björnviken steg med nästan 18 procent jämfört med läget under tredje kvartalet 2017. Också andra områden av Hagalund ligger i topp.

Utvecklingen var betydligt sämre i Karabacka där man noterade ett fall på hela 27 procent.

Jämförelsen utgår från Statistikcentralens färska siffror för bostadsmarknaden för tredje kvartalet i år. Statistiken ska betraktas med försiktighet. Prisuppgifterna för alla affärer för tredje kvartalet har ännu inte nått Statistikcentralen och läget kan därför förändras senare. Kvartalssiffrorna beskriver också situationen under en relativt kort tid. Uppgifterna kan fluktuera rätt kraftigt från kvartal till kvartal.

Vi har lämnat bort uppgifterna för stadsdelar med under tio bostadsaffärer.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46