Lista: Stadsdelarna där bopriserna sjunker i Helsingfors

Mycket nytt har byggts i Kvarnbäcken. Det är en orsak till de stigande priserna. När de nya bostäderna säljs för andra gången höjer de på genomsnittspriset för gamla bostäder i området. Bild: Niklas Tallqvist

Prisutvecklingen för gamla bostäder i Helsingfors varierar stort. Det finns också en stadsdel i västra Helsingfors där priserna sjunkit med så mycket som tio procent.

Kvarnbäcken i östra Helsingfors toppar listan när HBL granskar hur bostadspriserna rörde sig i Helsingfors det senaste året.

De genomsnittliga kvadratmeterpriserna i Kvarnbäcken steg med nästan 18 procent jämfört med läget under tredje kvartalet 2017.

En orsak till utvecklingen i Kvarnbäcken är att mycket nytt har byggts i området under 2000-talet. När de nya bostäderna säljs för andra gången höjer de på genomsnittspriset för alla gamla bostäder i området.

Utvecklingen var betydligt sämre i Kånala i västra Helsingfors där man noterade ett fall på tio procent.

Jämförelsen utgår från Statistikcentralens färska siffror för bostadsmarknaden för tredje kvartalet i år. Statistiken ska betraktas med försiktighet. Prisuppgifterna för alla affärer för tredje kvartalet har ännu inte nått Statistikcentralen och läget kan därför förändras senare. Kvartalssiffrorna beskriver också situationen under en relativt kort tid. Uppgifterna kan fluktuera rätt kraftigt från kvartal till kvartal.

Vi har lämnat bort uppgifterna för stadsdelar med under tio bostadsaffärer.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46