Lista: Så förmånliga är bostäderna i Åbo och Vasa jämfört med Helsingfors

Att köpa en bostad i Åbo centrum är förmånligt jämfört med att köpa i centrum av Helsingfors. En lika stor bostad i Helsingfors centrum är ofta dubbelt så dyr. Bild: Leif Weckstrom

I Åbo får man i snitt dubbelt så mycket boende för samma peng jämfört med Helsingfors. I Vasa är den dyraste stadsdelen lika förmånlig som den billigaste i Helsingfors.

2010-talet har behandlat Finland ojämlikt när det gäller bopriserna. I stora delar av Finland har bostadspriserna fallit och klyftan till Helsingfors där priserna ökat har vidgats.Att flytta till Hels...