Linnéa Henriksson leder nu fullmäktige i Raseborg

Linnéa Henriksson är ny ordförande i Raseborgs stadsfullmäktige. Bilden togs på Thomas Blomqvists valvaka i samband med riksdagsvalet i april. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Linnéa Henriksson efterträder Thomas Blomqvist som ordförande för Raseborgs stadsfullmäktige. Det slogs fast i kväll.

Linnéa Henriksson, SFP, är ny ordförande för Raseborgs stadsfullmäktige. Hon efterträder Thomas Blomqvist på posten.

Den socialdemokratiska gruppen bad om en paus innan valet kunde befästas. Camilla Grundström meddelade att man gärna hade fått namnet i förväg då det handlar om ett så stort och viktigt uppdrag, men att man ger Henriksson sitt fulla stöd och är särskilt glad över att valet föll på en kvinna.

Litar på efterträdaren

Blomqvist avtackades av första vice ordförande, SDP:s Ulf Heimberg. Blomqvist sade att han är säker på att Henriksson kommer sköta uppdraget med glans.

– Det kommer kanske att kännas litet ovant till en början att sitta nere i salen, sade han.

– Jag tackar för förtroendet. Att efterträda Thomas är att kliva i stora skor, som man brukar säga. Men den här gången passar det ganska bra, för jag har väldigt stora fötter, sade Henriksson.

Hon valdes för återstoden av mandattiden 1 juni 2019 – 31 maj 2021.

Thomas Blomqvist, SFP, valdes i juni till minister för nordiskt samarbete och jämställdhet i Finlands regering. De nya arbetsuppgifterna kräver sitt och därför anhöll han om befrielse från posten som ordförande i Raseborgs stadsfullmäktige. Han fortsätter som medlem i stadsfullmäktige.

Linnéa Henriksson disputerade i augusti vid Åbo Akademi med doktorsavhandlingen "Ger uppdraget åsikten? Positionens betydelse för uppfattningar om välfärdsorganisering i finländska kommuner".

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning