Linjetal och linjeval för EU

Fredagens EU-toppmöte har gott om gamla och nya utmaningar att tackla.

EU samlas i morgon till toppmöte i Slovakiens huvudstad Bratislava. Det är det första mötet mellan EU:s ledare sedan brexitomröstningen i Storbritannien under midsommar. Resultatet från den innebär att britterna inte är med vid fredagens möte.

Hur brexitförhandlingarna ska gå till och hur EU ska tackla hela situationen då britterna inte längre är med hör till de frågor som finns på mötesagendan. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker gjorde i sitt årliga linjetal i går klart att budet från EU:s sida är att britterna så fort som möjligt aktiverar utträdesprocessen och att de inte ska vänta sig att kunna plocka enbart fördelar från den inre marknadens à la carte-meny.

Storbritanniens beslut att lämna unionen är bara en av många stora och svåra frågor som EU har att tampas med just nu. Terrorismen har slagit hårt mot flera medlemsländer och flyktingsituationen och integreringen är krävande. Ekonomin är fortsättningsvis bräcklig på många håll och förhandlingarna med USA om det stora handelsavtalet TTIP går så trögt att ministrar i både Tyskland och Frankrike har antytt att de i Bratislava kräver att de bör avslutas.

Till råga på allt utnyttjar populister och EU-skeptiker i många länder den svåra situationen och bidrar till att ytterligare vidga sprickorna i det vacklande unionsbygget. Ju längre EU befinner sig i dödläget och inte lyckas gå framåt desto mer växtkraft får populisterna.

Juncker erkände öppet i sitt tal att unionen åtminstone delvis befinner sig i en existentiell kris och att de följande 12 månaderna blir avgörande huruvida unionen ska återförenas till en verklig och fungerande union. Det krävs en stabilisering och en bättre sämja så att det samarbete som är nödvändigt också kan fås till stånd.

Juncker påminde alla om EU:s grundvärden och att det råder brist på solidaritet, inte minst i flyktingfrågan. Solidariteten kan inte komma på order utan bör komma från hjärtat, konstaterade kommissionsordföranden och signalerade i och med det att tanken på obligatoriska flyktingkvoter är struken. Det sätter verkligen medlemsländernas solidaritet på prov. Hittills har den på många håll lyst helt med sin frånvaro.

Juncker kom med konkreta initiativ inom olika områden. Förslaget om en starkare utrikespolitisk och militär roll för EU, med fördjupad säkerhets- och försvarspolitik väcker säkert både mothugg och applåder. Förutsättningarna för att det ska lyckas ökade i alla fall markant i och med att britterna valde att gå ur EU, men fortsättningsvis känns nog en parallell militärorganisation för alla EU:s Natoländer osannolik.

För Finlands del passar det säkert bra med ett fördjupat försvarssamarbete, med styrkor som är fullt kompatibla med Nato och med ett gemensamt militärt högkvarter inom EU. Det verkar för många i vårt land att vara lättare att acceptera en europeisk militär allians än ett medlemskap i Nato.

Om Donald Trump blir USA:s nästa president kan trycket på ett starkare europeiskt eget försvar också öka.

Meningsskiljaktigheterna inom unionen är stora och de kommer knappast att bli mindre under toppmötet i Bratislava. Medlemsländernas syn på hur stark integrationen i EU ska vara förefaller alltför olik för att man tillsammans ska kunna gå vidare enligt uppgjorda planer. Just nu förefaller den enda lösningen vara att man möjliggör EU-medlemskap av olika grad.

EU är de facto redan indelat i två skikt, de som är med i eurosamarbetet och de som står utanför. Det här förefaller i alla fall inte att räcka, det krävs antagligen en möjlighet att välja mer eller mindre integration. Det skulle göra det möjligt för dem som vill gå längre och samarbeta närmare, bredare och djupare att verkligen göra det och inte, trots långa och svåra förhandlingar, bara stå och stampa på samma ställe.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning