Lindtman: Regeringen vågar inte mäta sitt förtroende i riksdagen

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

SDP:s gruppordförande Antti Lindtman ser det som ett tecken på rädsla att statsminister Juha Sipilä planerar ge riksdagen en upplysning om vårdreformen, i stället för ett meddelande. Skillnaden mellan termerna är att en upplysning inte följs av förtroendeomröstning.

– I går signalerade han att regeringens förtroende ska mätas om vårdreformen skjuts upp, och i dag backar man tydligt. Regeringen vågar inte mäta sitt eget förtroende i riksdagen, säger Antti Lindtman, gruppordförande i det största oppositionspartiet SDP.

Han syftar på att statsminister Juha Sipilä (C) i Yles program på måndagskvällen signalerade att han skulle ge statsrådets meddelande ifall vårdreformens tidtabell flyttas framåt med ett år.

På tisdagen sade Sipilä att det blir en upplysning. Den formella skillnaden är att en upplysning bara åtföljs av debatt, inte av en förtroendeomröstning om regeringen.

– Nu får vi inte veta om alla står bakom regeringen efter alla dessa vändningar.

Statsministern medgav på tisdagen att vårdreformen skjuts upp med ett år, något som legat i luften en längre tid eftersom riksdagens utskottsarbete inte blir klart under sommaren.

Oppositionen har också en möjlighet att lämna in en interpellation, där det också blir förtroendeomröstning. Lindtman säger att det varit mer lämpligt med statsrådets meddelande, men att man "nu ser vad som följer". Lindtman säger att man får "leva med spänning till hösten för att se om bygget hålls ihop", och hänvisar av allt att döma till att bland annat Samlingspartiets led tidigare krackelerat.

– Någonting har ju hänt mellan i går och i dag, och då är blickarna på alla regeringspartier med speciellt på Samlingspartiet. Klart är ju att Sipilä först ville mäta förtroendet men sedan av någon anledning backade.

Juha Sipilä sade själv på tisdagen att han diskuterat med talmannen, och att det var tidtabellen som påverkade att han väljer att ge en upplysning, ifall alla regeringspartier backar upp reformen. Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo sade strax efteråt att Samlingspartiet alltjämt backar upp reformen, trots att den skjuts upp med ett år.

Förklaringen om tidtabellen accepterar Lindtman inte, utan anser att ett meddelande kunde ha getts på onsdag med påföljande förtroendeomröstning på torsdag.

I slutet av veckan befinner sig ändå Juha Sipilä själv på EU-toppmöte. Där är redan en regeringschef – Angela Merkel – i prekär situation på grund av en intern regeringskris i Tyskland.

Centerns gruppordförande Antti Kaikkonen skrev på Twitter att "tempot inte räcker till" i social- och hälsovårdsutskottet.

Lindtman kastar tillbaka bollen till regeringen och pekar på de år som reformen beretts under interna dragkamper om valfriheten.

– Det är på grund av regeringens beredning och interna kohandel som vårdreformen nu måste flyttas framåt med ett år.

Lindtman är också kritisk till hur Juha Sipilä framställde planen om landskapsvalets tidpunkt. Sipilä sade att valet kan arrangeras till exempel i maj nästa år.

– I en västerländsk demokrati är ett folkval aldrig ett anmälningsärende som den sittande regeringen går ut med hur det passar den bäst. Den korrekta tågordningen vore att först behandla reformen, sedan sammankalla alla partier för att lösa valdatumet. Det är den normala västerländska parlamentarismen, det är inte regeringens anmälningsärende, säger Lindtman.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning