Lindström lovar: Alla ska få vård på eget språk efter reformen

Bild: Roni Rekomaa

Det ligger inte i någons intresse att ifrågasätta de språkliga minoriteternas behov. Det sade justitie- och arbetsminister Jari Lindström (Sannf) i ett tal vid utfrågningsmötet för beredningen av regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017 i Ständerhuset i Helsingfors på tisdagen.

– Om vi inte kan motivera betydelsen av våra egna språkliga minoriteters språk, är det svårt att motivera det finska språkets betydelse i den allt mer internationella världen, sade Jari Lindström (bilden) enligt ett pressmeddelande från Justitieministeriet.

I språkberättelsen 2017 ligger tyngdpunkten på att tillgodose de språkliga rättigheterna i social- och hälsovårdstjänsterna.

Enligt ministern kan språkberättelsens slutsatser utnyttjas i reformarbetet av social- och hälsovården.

– Också efter reformen ska var och en få vård på sitt eget språk, finska eller svenska, i tvåspråkiga landskap i Finland. De språkliga rättigheterna kommer inte att försvagas.

Förutom utfrågningsmötet och en remissbehandling kommer man i samband med beredningen att genomföra undersökningen Kielibarometri-Språkbarometer 2016. Syftet med barometern är att utreda enskilda människors erfarenheter av hur de språkliga rättigheterna förverkligas.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning