Lindell: Miljonstaden är en illusion

– Hela landet ska vara befolkat, säger Harri Lindell som ändå anser att flygplatsen i Malm behövs för bostäder.

Som många andra borgmästarkandidater tror Harri Lindell på måttlig tillväxt. Vi ska bygga nya bostäder men inte galet många, så att bostadspriserna är rimliga, säger han.

– Somliga politiker fantiserar om en miljonstad. Framtiden skissas upp utifrån en illusion.

Flygplatsen i Malm ska ändå bort, säger Lindell.

– Bostäder först, sedan kan vi fundera på hobbyflyget.

I stadsfullmäktige har Lindell röstat för bostäderna. Han har uppenbart inte nåtts av eller varit särskilt mottaglig för de siffror om flygverksamheten som flygplatsen ger ut. Om inget annat så är det rimligt att åtminstone tala om affärs- och hobbyflyget när Malm diskuteras och ställa frågor om vad det verkligen kostar att bygga bostadskvarter för uppemot 20 000 personer på åkrarna i Malm.

– De flesta väljare som jag träffat vill ha bostäder där. De förstår att bostadsbyggandet på sikt ger nya skatteinkomster, samfundsskatter och annat. Framför allt får vi rimligt boende.

Harri Lindells Helsingfors är en fin stad med naturen och havet som trumfkort. Sedan går han smidigt över till att kritisera en inte alldeles liten detalj som upprör många stadsbor.

– Var finns alla skräpkorgar? Det har jag undrat när jag promenerat omkring på staden med ett bananskal i handen.

Frågan gick vidare till biträdande stadsdirektör Pekka Sauri som ansvarar för byggsektorn.

– Han sade till mig att han vet om problemet. Sedan har ingenting hänt.

Lämnade Sannfinländarna

Harri Lindell var i rubrikerna på hösten när han under ett fullmäktigemöte talade om för hela staden att han ångrar sina tidigare hårda åsikter om asylsökande och invandrare. Det var där och då som hans nästan 20 år långa vistelse i Sannfinländarna tog slut.

– När jag anslöt till Sannfinländarna var Raimo Vistbacka en ledande figur med liknande värderingar som mina, säger Harri Lindell.

Som Lindell minns det började det gå snett i Sannfinländarna när partiet började växa väldigt fort.

– En massa människor vars bakgrunder ingen hann kolla upp kom med samtidigt som Halla-aho med sina anhängare fick större fotfäste. Allt det här var förvirrande för mig men också många andra. Partiets linje ändrades.

Harri Lindell gjorde största delen av 90-talet politik med kristdemokraterna.

Varför bytte du parti?

– Jag hade ställt upp i två riksdagsval i Satakunta med hyfsad framgång och kände att jag mer och mer trampade en annan mera framgångsrik partikamrat på tårna. Så jag bytte parti.

Lindell steg snabbt i rang i den nya organisationen. Han var medlem i partistyrelsen och chefredaktör för partiorganet Perussuomalainen.

– Jag är och har alltid varit en kristen människa. Jag förändrades inte, partiet förändrades.

Harri Lindell kandiderar i kommunalvalet för rörelsen Terve Helsinki, samma som Paavo Väyrynen ställer upp i.

Livet går vidare

Som Harri Lindell ser det sker knappast några stora förändringar när Helsingfors går från stadsdirektör till borgmästare. Han verkar nöjd med Jussi Pajunens ledarskap – utom på en punkt.

– Jag tror att borgmästaren behöver se och höra mera och vara mera tillgänglig för invånarna.

Lindell är medlem i den sektion vid stadshuset som arbetat fram organisationsförändringen vid stadshuset, den som ska minska byråkratin och ge större insyn i besluten.

– Jag vill arbeta för alla helsingforsares väl. Jag tänker med hjärtat och hjärnan. Jag är inte en fånge av politiska passioner.

Lindell är ändå rädd för att spelet i kabinetterna fortsätter. I själva verket, säger Lindell, är saken avgjord och det blir som många stadsbor tror att det blir. Borgmästaren kommer från Samlingspartiet eller De gröna.

– Borgmästarvalet borde vara ett direktval. Det heter att det är stadsfullmäktige som väljer men i praktiken blir det någon som partierna på förhand kommit överens om att ska utses.

Om Lindell trillar ur stadsfullmäktige "går livet vidare".

– Jag fortsätter som teveproducent och har säkert mera tid för livet på stugan.

Vad ska du göra nu?

– Gå till Skatudden och bada i vaken.

I mars 2016 tog Helsingfors stadsfullmäktige ett beslut om att staden från och med juni 2017 ska ha en borgmästare och fyra biträdande borgmästare. De ersätter stadsdirektörerna och biträdande stadsdirektörerna.

Förändringarna har motiverats med demokratiska argument. Borgmästarna väljs utifrån hur stort det politiska stödet är. Deras mandatperiod är fyra år. Stadsdirektörerna har varit tjänstemän med perioder på sju år.

Borgmästaren väljs av stadsfullmäktige i juni.

Kommunalvalet avgörs den 9 april.

Harri Lindell

Teveproducent på Alfa TV, fyller 59 år i maj.

Har ställt upp i fyra riksdagsval, fem kommunalval och ett val till Europaparlamentet. Började som kristdemokrat, anslöt sedan till Sannfinländarna som han hoppade av inför det stundande kommunalvalet. Är uppställd på listan för Terve Helsinki, som är i valförbund med KD.

Har en dotter och bor på Skatudden.

HBL intervjuar kandidaterna i det historiska första borgmästarvalet. Kandidaterna ställer upp i kommunalvalet men det är inte stadsborna utan politikerna i stadsfullmäktige som i juni väljer borgmästare.

Vad anser du om förslaget att bygga en stormoské i Helsingfors?

– Jag är helt emot projektet när finansieringen är så oklar.

Hur många gågator ska det finnas i Helsingfors?

– Vi behöver flera! Exempelvis Norra Esplanaden kan byggas om, åtminstone till sommaren. Vi behöver också ett beslut om centrumtunneln.

Vad anser du om trängselavgifter?

– Vi kan kanske hellre bygga ut parkeringarna vid de stora infartslederna. Sedan tar man bussen eller metron in till centrum.

Vad tycker du om skolelevernas självständighetsbal?

– Det är en fantastisk fest! Vi ska fortsätta med traditionen.

Varför har du gått med i politiken?

– Jag ville vara med och påverka, så enkelt är det. För fosterlandet.

Borde staden erbjuda gratis småbarnspedagogik?

– Den som har råd betalar mera. Jag är inte för helt avgiftsfri service, inte ens så här inför kommunalvalet.

Hur ska staden förhålla sig till den ökande mängden papperslösa personer?

– Vi måste hjälpa dem. Alla ska ha tak över huvudet och få vård. Myndighetsbeslut ska ändå respekteras.

Allt fler äldre bor ensamma hemma. Vilket är stadens ansvar för dem?

– Känslan av ensamhet är ett stort problem, man kan vara ensam också i en grupp. Stadens ansvar är stort, tycker jag, tillsammans med frivilligorganisationer.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning