Linbana i stället för bro

YIT har byggt en bro i Åbo, vars planering påbörjades 2011 med en budget på fem miljoner euro. Fortfarande är bron inte färdig, kostnaderna är 21,6 miljoner euro. Överskridningen är 420 procent.

YIT skall bygga bron till Degerö, budgeten är cirka 500 miljoner euro. Då projektet startat kan ingen stoppa det.

Det finns billigare och miljövänligare alternativ till bron: färja och linbana. Linbanans stora fördel är att den kan starta "mitt i byn",' den behöver ingen strand. Gällande linbanan behöver den mycket litet planering av staden, endast start- och slutpunkt.

Då olika alternativ planerades sade en tjänsteman att en linbanas kapacitet är för liten, efter det har politikerna lämnat det alternativet. En standardkabins kapacitet är 2 100 personer per timme.

Linbanan behöver 3-4 pelare som är mindre än för vindkraftverk. Om det går som i Åbo kan skattebetalarna få en räkning på 1-2 miljarder euro.

Ralf Nikander, SFP, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning