Tre år till med Lilli Paasikivi

Bild: Karoliina Bärlund

Nationaloperans styrelse föreslår att operachefen Lilli Paasikivis mandat förlängs med tre år.

Paasikivis nuvarande kontrakt löper ut i juli 2020. Styrelsen föreslår att mandatet förlängs till slutet av juli 2023. Det slutgiltiga beslutet fattas av samma styrelse den 18 december efter att personalen har hörts.

Paasikivi tillträdde som konstnärlig ledare sommaren 2013. Enligt nytillträdda överdirektören Gita Kadambi har Paasikivis chefsperiod präglats av fördomsfri och kvalitativ programplanering och ett sökande efter en ny publik.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03