Lika vanligt att röka under graviditeten som på 80-talet

Bild: Mostphotos

Varför minskar inte rökning under graviditeten i Finland trots att den minskat i de andra nordiska länderna? Det här förbryllar experterna.

På 1980-talet rökte upp till en tredjedel av de blivande mammorna i de övriga nordiska länderna. I Finland var det bara 15 procent som rökte då.

– Vi var jättestolta över att vi var bäst i Norden i det avseendet, säger Mika Gissler, forskningsprofessor på Institutet för hälsa och välfärd THL.

Men trots all upplysning är det i Finland fortfarande lika vanligt att man röker under graviditeten som på 80-talet. I Sverige har andelen sjunkit till knappa sex procent.

Doktorn i allmänmedicin Mikael Ekblad, som disputerat om hur rökning under graviditeten påverkar barnets hjärna, har ingen förklaring.

– En grej är säkert den allmänna rökningstrenden bland kvinnor.

THL säger att rökningsfrekvensen på befolkningsnivå inte förklarar varför det är vanligare med rökning bland gravida i Finland. Det är vanligare med rökning bland över 15 år fyllda kvinnor i Danmark och Norge än i Finland.

De fem senaste åren har den allmänna rökningstrenden varit sjunkande i Finland, 14 procent av den vuxna befolkningen röker. Det här märks ändå inte i graviditetsrökningen.

Professorn i barnpsykiatri Andre Sourander vid Åbo universitet säger att hans bedömning är att kring en femtedel av de gravida röker. Alla berättar nämligen inte allt i enkäter.

Hälsorisker för barnet

Rökning under graviditeten kan påverka barnets storlek och biologiska egenskaper, säger Gissler. En lägre födelsevikt än normalt utsätter barnet för risk att senare drabbas av övervikt, diabetes och luftvägsinfektioner. Neurologiska störningar och psykiska sjukdomar, till och med schizofreni är klart vanligare hos dem vars mammor rökte under graviditeten. Rökning ökar också risken för missfall, för tidig förlossning och plötslig spädbarnsdöd.

Rådgivningarna har stor roll

Ekblad anser att rådgivningarna rutinmässigt bör ta reda på hur mycket en gravid röker. Han tycker också att det vore viktigt att ta kål på myten om att stressen att sluta röka är skadligare än att röka.

Professor Sourander tycker att rådgivningarna ska stöda de rökande mammornas tankar om den kommande babyn.

– Då ökar förmågan att börja fatta beslut om sitt liv ur barnets synvinkel.

Gissler säger att många är mycket motiverade att sluta röka när de blir gravida. Men i synnerhet deprimerade, ångestfyllda och tonåriga mammor behöver särskilt stöd för att sluta.

Det har trots allt blivit vanligare i Finland att man slutar röka under graviditeten.

– Hälften slutar röka under de tre första månaderna. Det ger de största hälsofördelarna för barnet, säger Gissler.

Kolmonoxidmätare avslöjar "icke-rökarna"

En effektiv metod att minska rökning bland gravida är enligt experterna kolmonoxidmätare. Med hjälp av dem mäter man utandningsluften hos den blivande mamman och resultatet avslöjar om kvinnan utsatts för tobaksrök under det senaste dygnet.

Doktorn i allmänmedicin Mikael Ekblad anser att de skulle kunna användas rutinmässigt på mödrarådgivningarna.

– På det viset skulle man kunna ta reda på det verkliga antalet rökare och kunna stödja mammorna att sluta röka.

Mätarna används redan på vissa rådgivningar men forskningsprofessor Mika Gissler på Institutet för hälsa och välfärd säger att de inte tagits i bruk i den önskade takten eftersom alla rådgivningar inte har råd att köpa dem.

En kolmonoxidmätare kostar kring 400–700 euro.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00