Liike Nyt får partistöd om det blir ett parti

Åtta riksdagspartier och Ålands landskapsregering delar på närmare 20 miljoner euro i partistöd för återstoden av året. Bild: SPT

Statsrådet har beviljat partistöd för perioden maj-december. Totalt uppgår stödet till 19,6 miljoner euro.

Staten har beviljat landets partier partistöd sedan 1967. Årets pott på totalt 19 657 883 euro fördelas mellan åtta partier och Ålands landskapsregering.

Understödet beviljas partierna för deras politiska verksamhet och för deras informations- och kommunikationsverksamhet.

Understöden fördelas i proportion till det antal mandat partierna fått i riksdagsvalet.

Det stöd som beviljats Ålands landskapsregering ska användas för att understöda politisk verksamhet och informationsverksamhet i landskapet Åland.

Partierna förutsätts använda 5 procent av understödet för verksamhet i sina kretsorganisationer och en lika stor procentandel för kvinnors politiska verksamhet under 2019.

Av partistöden för 2019 återstår i statsbudgeten 98 783 euro som motsvarar den kalkylerade andelen för en riksdagsledamot för tiden 1 maj till 31 december. Om föreningen Liike Nyt registreras som ett parti kan det i enlighet med partilagen ansöka om den summan i partistöd. Liike Nyt fick ett mandat i senaste riksdagsval.

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (40 riksdagsledamöter): 3 951 333 euro.

Sannfinländarna r.p. (39 riksdagsledamöter): 3 852 550 euro.

Samlingspartiet r.p. (38 riksdagsledamöter): 3 753 767 euro.

Centern i Finland r.p. (31 riksdagsledamöter): 3 062 283 euro.

Gröna förbundet r.p. (20 riksdagsledamöter): 1 975 667 euro.

Vänsterförbundet r.p. (16 riksdagsledamöter): 1 580 533 euro.

Svenska folkpartiet i Finland r.p. (9 riksdagsledamöter): 889 050 euro.

Kristdemokraterna i Finland r.p. (5 riksdagsledamöter): 493 917 euro.

Ålands landskapsregering: 98 783 euro.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning