"Ligger inte i allmänhetens intresse att blunda för Breivik"

Massmördaren Breivik har rätten att stämma staten och bli hörd i en rättsstat, enligt professor i statsrätt. Även medierna har rätt att bevaka och informera allmänheten om hans fall.

Massmördaren Anders Behring Breivik har stämt den norska staten och medierna har bevakat rättegången under veckans gång. Flera medier runtom i Norden har dessutom valt att i realtid videobevaka delar av rättegången via nätet. Mediebevakningen har upprört en del av allmänheten på sociala medier. Elina Pirjatanniemi, professor i statsrätt vid Åbo Akademi, ser inget fel i att medier bevakar terroristens rättegång.

– Journalistens uppgift är att informera om verkligheten, om det upprör publiken är en annan sak, säger hon.

En del av allmänheten tycker att medierna ger Breivik en orättvis möjlighet att sprida sitt budskap. Breiviks eget vittnesmål fick dock inte videobevakas med respekt för anhöriga. Breivik anser att den norska staten brutit mot Europakonventionens stadgar om mänskliga rättigheter.

Pirjatanniemi säger att Breivik har all rätt att stämma den norska staten om han känner sig felbehandlad, och att det är domstolens uppgift att döma ifall hans argument håller.

– Han har lagstadgad rätt att göra sin röst hörd.

Hon understryker att om rättegången är offentlig är videobevakning tillåtet för medierna. Att Breiviks eget yrkande inte var tillåtet att videobevaka berodde på att han kunde ha tagit tillfället i akt och direkt nått ut till sina anhängare med sin extremistiska agenda. Pirjatanniemi säger att publiken alltid kommer tolka vad de ser på olika sätt, trots att rapporteringen är neutral.

– Medierna gör val varje gång de publicerar något, man får själv välja om man tittar eller inte, säger hon.

Hon påminner om att Norden är ett öppet samhälle med fri press. Nyhetsmediernas syfte är att informera, inte att uppröra.

– Bevakningen av rättegången gör inte medierna till hans anhängare, säger hon.

Journalister på redaktionerna bör ändå diskutera och ifrågasätta varför de publicerar vilket. Ändå har de rätten att visa upp den sanna verkligheten som den är, enligt Pirjatanniemi.

– Att rapportera om verkligheten kan röra upp jobbiga och obehagliga känslor hos läsare och tittare, men det är inte bättre att blunda för hemskheterna.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning