Lidls språkval förargar Kristian Ulfstedt i Helsingfors: "Pennalism mot svenskspråkiga"

Kristian Ulfstedt tycker att logiken haltar i Lidls språkliga linje. Lidl uppger att den nuvarande principen med enbart finska skyltar på orter där finskan är i majoritet står fast, men utesluter inte en ändring i framtiden. Bild: Timo Kari

Enspråkigt finska texter mötte Kristian Ulfstedt i Lidls affär på Drumsö. Livsmedelskedjans linje är att det räcker med finska på orter där finskan är i majoritet. – Absurd logik, säger Ulfstedt.

Under ett besök i livsmedelskedjan Lidls affär på Drumsö gjorde Helsingforsbon Kristian Ulfstedt en upptäckt som väckte förvåning och irritation: alla texter var på finska.På andra orter i Svenskfinla...